Waarschuwing ongediertebestrijders gericht aan dovemansoren

Rat in tuin
Rat in tuin
Foto: Beestjes Kwijt

Er is de laatste tijd al veel over gezegd en geschreven. Ongediertebestrijders door het hele land waren kritisch en waarschuwden voor de   (onbedoelde) nadelige gevolgen. We hebben het over knaagdierbestrijding volgens het Integrated Pest Management-protocol (IPM) en de daarmee toenemende overlast van ratten en muizen.

LANDELIJK, 12-02-2024 – Inmiddels een serieus en groeiend probleem dat onze leefomgeving en gezondheid ernstig bedreigt. Dit werd eens te meer duidelijk tijdens de hoogwaterstand van afgelopen tijd. “Het is nu eigenlijk al niet meer beheersbaar. Maar het wordt straks nog veel erger!”

IPM komt er kort gezegd op neer dat ongediertebestrijders eerst de omgeving van het ongedierte moeten aanpakken voordat ze vallen en klemmen mogen plaatsen. Rattengif is een laatste redmiddel en mag alléén worden gebruikt door gecertificeerde bestrijders. Zij moeten kunnen aantonen dat het écht nodig is en het gebruik van gif goed monitoren. Veel bestrijders hebben dit certificaat niet en mogen dus ook geen gif meer gebruiken. Op dit vlak heerst er dus schaarste. Daarnaast brengt het behalen van het certificaat een hoop extra kosten met zich mee. Hierdoor wordt de prijs voor knaagdierbestrijding alsmaar hoger, waardoor het gevaar bestaat dat mensen geen bestrijders meer inschakelen en het probleem nóg erger wordt!

Het verbod op pesticiden

Het verbod op regulier gebruik van pesticiden in en rondom bedrijven en woningen heeft geleid tot gigantische uitdagingen voor ongediertebestrijders. Waar vroeger gifstoffen werden gebruikt om ratten- en muizenpopulaties onder controle te houden, moeten professionals nu eerst alternatieve methoden inzetten. Dit blijkt in de praktijk veel minder effectief, waardoor het aantal ratten en muizen in Nederland exponentieel groeit. Op het platteland, maar zeker ook in de grote steden.

Merijn Janssen, directeur van BeestjesKwijt, het landelijke platform voor ongediertebestrijders, verklaart: “Onze bestrijders, de specialisten die elke dag met deze knaagdieren te maken hebben, waarschuwden herhaaldelijk voor de mogelijke gevolgen van het (gedeeltelijk) verbod op pesticiden. Ze voorspelden vóór de invoering van IPM dat dit zou leiden tot een forse toename van ratten- en muizenpopulaties. Helaas is dat nu de realiteit geworden. Als we alleen al kijken naar onze eigen website statistieken, zien we dat het afgelopen jaar het aantal meldingen van ratten en muizen verdubbeld is ten opzichte van een jaar eerder. Dat is een zeer zorgwekkende trend.”

Huidig beleid voelbaar door heel het land

De groeiende populaties van muizen en ratten zorgen niet alleen voor overlast, maar vormen ook serieuze risico’s voor de volksgezondheid. Knaagdieren verspreiden namelijk ziektes en veroorzaken materiële schade aan huizen en infrastructuur.

Ongediertebestrijders benadrukken daarom nogmaals dat het beleid een directe invloed heeft gehad op de huidige situatie. “Het is van cruciaal belang dat beleidsmakers rekening houden met de mogelijke gevolgen van dergelijke maatregelen op de volksgezondheid en het milieu,” zegt Marco van Hunen, gecertificeerd ongediertebestrijder van Pestis Imperium. “De situatie waarin we ons nu bevinden is zorgwekkend, maar wordt naar mijn idee komende jaren alleen maar nijpender. Het is helemaal niet dat wij pleiten voor bestrijding met gifstoffen, maar we moeten wel resoluut kunnen ingrijpen als dat nodig is.

Het huidige IPM-systeem richt zich voornamelijk op knaagdierbeheersing bij grote zakelijke klanten, niet bij particulieren. De regels zijn daarom eenvoudigweg niet geschikt in iedere situatie. Elke keer dat wij ratten of muizen bestrijden, moet er een enorm dossier worden opgebouwd. Bijvoorbeeld, bij het distributiecentrum van Picnic is dat geen probleem. Maar bij een willekeurig woonhuis in een willekeurige stad is dat niet te doen. Het is veel te arbeidsintensief en veel te duur. Het verbod is werkelijk met goede bedoelingen ingevoerd, maar de gevolgen zijn simpelweg desastreus.”

Wat kunnen mensen zelf doen?

Het besluit is genomen en de realiteit is dat we de komende jaren waarschijnlijk alleen maar meer overlast gaan ondervinden van ratten en muizen. “Daar zijn we wel bang voor ja”, beaamt ook Rianne Bruers van ProCuro Plaagdier Preventie. “Het is van groot belang dat mensen zich bewust zijn van het probleem en actief meewerken aan het beperken van de overlast in hun omgeving.”

“Een goede hygiëne in en rondom het huis is een eerste essentiële stap op ratten- en muizenoverlast te verminderen. Hang bijvoorbeeld geen vetbollen op, strooi geen vogelzaad in je tuin en raap gevallen noten of fruit uit bomen zo snel mogelijk op. Daarnaast is het belangrijk om mogelijke toegangspunten voor ratten en muizen, zoals scheuren en gaten in muren en vloeren, te dichten. Vergeet daarbij niet om eens de afvoerbuizen in de kruipruimte te controleren. Tot slot raden wij als professioneel en gecertificeerd ongediertebestrijder aan om overtollig groen en tuinafval op te ruimen en zo schuilplaatsen voor knaagdieren te minimaliseren. Wanneer iedereen zijn of haar huis en tuin zo ‘onaantrekkelijk’ mogelijk maakt voor knaagdieren, zijn we al een heel eind.”

Het is duidelijk dat we te maken hebben met een groeiend probleem dat onze leefomgeving en gezondheid bedreigt. Het is tijd voor een gezamenlijke inspanning om de toenemende overlast van ratten en muizen aan te pakken. Door bewustwording te vergroten, samen te werken met buren en lokale autoriteiten, en proactief maatregelen te nemen, kunnen we de overlast effectief verminderen en onze gemeenschappen veiliger en gezonder maken. Daarnaast is het slim voor de overheid om de genomen maatregelen te heroverwegen. Overleg met mensen die dagelijks ratten bestrijden en luister serieus naar hun zorgen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen