Aankoop stikstofruimte in de Noordoostpolder

Foto: parelprojecten.nl

De provincie Flevoland heeft de mogelijkheid gekregen om stikstofruimte op te kopen in de Noordoostpolder. Met de stikstofruimte kan de provincie een aantal PAS-melders uit de Noordoostpolder helpen. Deze mogelijkheid is ontstaan doordat het Rijk een agrarische onderneming in de Noordoostpolder heeft gekocht. Het Rijk wil op de locatie van de agrarische onderneming een aanmeldcentrum voor asielzoekers realiseren.

NOORDOOSTPOLDER, 06-07-2022 – De provincie Flevoland heeft stikstofruimte gekocht in de Noordoostpolder. Middels de ‘doelenbank ten behoeve van legalisatie voormalige PAS-melders provincie Flevoland’ die op 25 mei jl. is ingesteld kan de provincie hiermee een aantal PAS-melders uit de Noordoostpolder helpen.  “Hiermee zetten we als provincie Flevoland een eerste stap in de legalisering van een deel van onze PAS-melders. Zowel het college als Provinciale Staten vinden het van het grootste belang dat deze groep, die al jaren in onzekerheid verkeert, duidelijkheid krijgt. Daarom heeft de Provincie de doelenbank ingesteld, specifiek om PAS-melders te kunnen helpen”, zegt  gedeputeerde Hofstra. De stikstofruimte in de Noordoostpolder is ontstaan doordat het Rijk een agrarische onderneming in de Noordoostpolder heeft gekocht. De Provincie Flevoland heeft het COA gewezen op beschikbare grond in Bant. Na overleg met de provincie en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft het COA besloten deze kavel te kopen.

Landelijk gebied

In samenwerking met gebiedspartners zet Provincie Flevoland zich in op het vergroten van de leefbaarheid in het landelijk gebied in Flevoland. Het landelijk gebied staat voor veel uitdagingen. Denk aan bodem, water, stikstof, klimaat en biodiversiteit. Daarbij moet de kwaliteit van de leefomgeving behouden blijven en waar mogelijk versterkt worden. Dat vraagt steeds om maatwerk bij kansen die zich voordoen. Continu is de provincie in gesprek met de omgeving en reageert daarbij op kansen die zich voordoen.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen