Bloemrijk grasland in steden zorgt voor meer insecten en biodiversiteit

Berm Voorsterweg Marknesse (14 juli 2020)
Foto: parelprojecten.nl

Het vervangen van perken met uitheemse struiken in steden en dorpen door inheems bloemrijk grasland zorgt voor veel meer insecten en biodiversiteit en blijkt ook nog veel goedkoper te zijn in het onderhoud. Dit blijkt uit een recent Duits onderzoek.

Er is de laatste tijd volop aandacht voor de achteruitgang van insecten. We weten dat het ook in Nederland niet goed gaat met biodiversiteit in het algemeen en insecten in het bijzonder. In veel gemeenten is men dan ook bezig om te kijken hoe het openbaar groen aantrekkelijker kan worden voor planten en dieren. In veel gemeenteraden zijn moties aangenomen om in de gemeente meer aandacht te geven aan vlinders, bijen en biodiversiteit in het algemeen. Eén van de manieren is het beheer van de grazige vegetaties in bermen en groenstroken anders te doen. Het omvormen van gazon in bloemrijk grasland is daar een voorbeeld van; het gefaseerd maaien van bermen, waar dus bij iedere maaibeurt gedeelten blijven staan, is een ander voorbeeld.

Dat er al bij heel wat gemeenten op een ‘goede’ manier wordt beheerd, blijkt uit het feit dat meer dan de helft van alle genomineerden voor de onderscheiding BovensteBesteBermbeheerder2020, die De Vlinderstichting onlangs heeft gelanceerd, gemeenten zijn.

Recent verscheen een publicatie in PLoS ONE, over een Duits onderzoek waarin is gekeken naar een ander onderdeel van het openbaar groen, namelijk perken met – vaak uitheemse –  struiken. Ook in ons land zien we in veel gemeenten nog de perken met sneeuwbes, Cotoneaster of andere struiken. In het Duitse onderzoek is gekeken naar het effect van het omvormen van dergelijke perken naar inheems bloemrijk grasland op heel veel verschillende insectengroepen. Het bleek dat voor vrijwel alle insecten er een sterke toename was in het bloemrijk grasland. Dit effect werd nog versterkt als er gefaseerd werd gemaaid. Naast dat de biodiversiteit er dus nadrukkelijk op vooruitgaat was een andere conclusie dat dit omvormen uiteindelijk tot aanzienlijk minder onderhoudskosten leidt. Dit is in deze tijd waarin veel gemeenten moeten bezuinigen een mooi extra pluspunt.

Lees het hele artikel via Nature Today.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden