Opstelling Essent en Nuon domper voor EnergiePioniers

Energiebelasting retour voor deelname aan een postcoderoosproject (PCR) trekt deelnemers over de streep. Maar Essent en Nuon wensen niet mee te werken en dat is een directe tegenvaller voor het PCR-project op het dak van de bibliotheek in Emmeloord.

Op 1 september kon EnergiePioniers Noordoostpolder de vlag uithangen. Het aantal beschikbare zonnepanelen voor het dak van de Bibliotheek was ‘uitverkocht’; en zelfs overtekend.

,,Een week later is de situatie totaal veranderd en is de schijnende zon veranderd in een storm”, zegt Judo Bakker. Oorzaak van deze stormachtige situatie zijn de energiemaatschappijen Essent en Nuon.

Deze wensen niet mee te werken aan het terugbetalen van de energiebelasting. Deze terugbetalingsregeling is echter de basis waarop het postcoderoosproject is gebaseerd.

,,Over de kwestie waren voor het zomerreces Kamervragen gesteld”, vertelt Bakker. ,,Het bleek namelijk niet expliciet in de wet geregeld te zijn. Minister Kamp heeft toen gezegd dat hij die verplichting ook niet op wil leggen, zodat de markt zijn werk kan doen. Wij waren daar nog niet van op de hoogte, zodat we deelnemers aan het postcodeproject ook niet goed hebben kunnen voorlichten.”

Klanten staan voor een dilemma

Nu Nuon en Essent niet mee wensen te werken aan terugbetaling van de energiebelasting, staan hun klanten voor de keuze om over te stappen naar een andere maatschappij of af te zien van deelname in het PCR-project.

Bij overstappen zijn veel klanten echter verplicht een boete te betalen. Door deze boete wordt het rendement voor veel deelnemers sterk verminderd, of zelfs negatief. Er zijn energiemaatschappijen die de boete bij overstappen over willen nemen, maar dat geldt niet voor allemaal.

Energiepioniers zoekt oplossingen

De EPN verwacht nu dat het aantal deelnemers dat hier mee te maken heeft en dreigt af te haken zo groot is, dat het project gevaar loopt. De EPN is daarom volop aan de slag om voor dit probleem oplossingen te vinden.

Allereerst worden de energiemaatschappijen verzocht alsnog de regeling wél toe te passen. Als dat niet lukt zouden zij in ieder geval af moeten zien van de boete.

Als de maatschappijen ook daar niet aan mee willen werken zal EPN in overleg met de deelnemers naar andere wegen zoeken om het financiële probleem op te lossen.

Mogelijk ruimte voor nieuwe deelnemers PCR-project

De verwachting is dat enkele deelnemers toch zullen afzien van het project. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe deelnemers. Deze kunnen zich melden via de website van EPN.

Voor mensen die niet beschikken over voldoende geld om dit in één keer te financieren wordt in overleg met de gemeente en de Rabobank een oplossing gezocht.

Postcoderoos Bibliotheek

Postcoderoos Bibliotheek is een initiatief van EnergiePioniers Noordoostpolder (EPN) en FlevoMeer Bibliotheek. FlevoMeer bibliotheek plaatst 225 panelen en 165 panelen zijn beschikbaar voor particuliere panelen. Installatiebedrijf Veldhuis uit Emmeloord zorgt voor de plaatsing en het onderhoud van de installatie.

Voortgang

Als de financiële problemen zijn opgelost en voldoende deelnemers het project mogelijk maken zal de installatie vanaf half oktober plaatsvinden en zal voor 30 oktober worden opgeleverd.

Intussen zal EPN de nodige administratieve zaken afhandelen zodat het project ook bij de diverse externe partijen goedkeuring krijgt, zoals belastingdienst en netbeheerder.

Voor meer informatie: Project Postcoderoos EPN en bibliotheek schot in de roos

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden