Benoeming Adviescommissie Fonds Leefbaar Platteland

Foto: FotostudioWierd

Voor de inzet van het Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023 is een adviescommissie benoemd. Zij beoordeelt of een initiatief voldoet aan de doelen van het fonds.

FLEVOLAND, 24-09-2021 – De adviescommissie gaat vanaf dit najaar Gedeputeerde Staten adviseren over de inzet van het Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023. Het Fonds Leefbaar Platteland is voor initiatieven die de leefbaarheid en de sociale cohesie in het landelijk gebied van Flevoland versterken.

Adviescommissie

Om te beoordelen of een initiatief voldoet aan de doelen van het fonds is de adviescommissie ingesteld. Deze commissie brengt advies uit aan Gedeputeerde Staten, die vervolgens een besluit nemen over het toekennen van subsidie.

De adviescommissie bestaat uit 8 personen, onder voorzitterschap van de heer Henk Noome. De leden van de commissie komen uit alle windstreken van de provincie en hebben elk op hun eigen manier affiniteit met het landelijk gebied.

Fonds Leefbaar Platteland

Het Fonds Leefbaar Platteland 2021-2023 is op 15 juni 2021 opengesteld. Met een bedrag van 2 miljoen euro ondersteunt provincie Flevoland de komende jaren gezamenlijke initiatieven voor een vitaal Flevolands platteland. Het gaat dan om initiatieven die de kwaliteit van het leven en wonen in de dorpen en het buitengebied in Flevoland vergroten.

Gedeputeerde Harold Hofstra: ‘De provincie wil een actieve bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid op het platteland en de sociale samenhang tussen de bewoners versterken. Samen kunnen we in actie te komen voor positieve veranderingen in je buurt, gebied of dorp. Met 2 miljoen euro biedt het fonds diverse mogelijkheden om activiteiten te verkennen, uit te werken en te realiseren’.

Op www.leefbaarplattelandflevoland.nl staat meer informatie over de achtergronden van het fonds en de subsidiecriteria.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen