NOP en Urk ondertekenen nieuwe contracten WMO

Ondertekening WMO
Foto: eigen foto

De gemeenten Urk en Noordoostpolder hebben in 2021 de aanbesteding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) afgerond. Het gaat daarbij om de lokale maatwerkvoorzieningen zoals begeleiding, dagactiviteiten en kortdurend verblijf. Afgelopen donderdag werden de contracten ondertekend in het gemeentehuis van Noordoostpolder. Door de maatregelen rond de coronapandemie wat later dan de bedoeling was.

URK/NOORDOOSTPOLDER, 04-03-2022 – Met alle partijen is er op donderdag 3 maart feestelijk stilgestaan bij de nieuwe contractperiode. Wethouder Marian Uitdewilligen van gemeente Noordoostpolder en wethouder Freek Brouwer van gemeente Urk ondertekenden namens de gemeenten de contracten.

Overzichtelijk zorglandschap voor goede en betaalbare zorg nu en straks

De gemeenten hebben ervoor gekozen om de komende jaren met minder aanbieders te werken voor een intensievere en langduriger samenwerking. Hierdoor ontstaat voor gemeenten en inwoners een overzichtelijk zorglandschap. “Dit zorgt voor meer innovatie, betere kwaliteit van ondersteuning en houdt de zorg ook in de toekomst betaalbaar” aldus wethouder Marian Uitdewilligen.

Met de aanbesteding start ook een nieuwe manier van werken. Wethouder Freek Brouwer: “Het meedoen van inwoners aan de samenleving is daarbij het uitgangspunt. Zoveel mogelijk op eigen kracht en met behulp van eigen netwerken. Lukt dat niet, dan zorgt de gemeente voor passende ondersteuning. Gericht op zoveel mogelijk zelfredzaamheid of een zinvolle dagbesteding”. Om dat te bereiken wordt voortaan samen met de betrokken inwoner een plan gemaakt. Daarin staat welke ondersteuning nodig is en wat de betrokkene ermee wil bereiken. Met de aanbieders wordt vervolgens afgesproken welke ondersteuning daarvoor nodig is. De gemeente ziet daarna toe op het behalen van het resultaat.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen