Pilot met 15 extra inzamelpunten luierafval in Noordoostpolder

Foto: atlascompany - nl.freepik.com

Het college van b en w heeft besloten om in alle woonkernen in Noordoostpolder een inzamelpunt voor luiers in te stellen. Het gaat om een pilot voor twee jaar, met als doel ervaring op te doen met inzameling van luierafval. In elk dorp komt één inzamelpunt, in Emmeloord komen er vijf.

EMMELOORD, 04-03-2022 – Hiermee komt het college tegemoet aan de wens van inwoners om luiers apart van het overige restafval in te zamelen. Toegang tot de containers zal op aanvraag worden verleend. Hierover worden inwoners nader geïnformeerd. Het apart aanbieden van luiers is kosteloos voor de gebruiker. Voor de inzameling van incontinentieluiers kent de gemeente een aparte regeling. Deze luiers horen daarom niet in de nieuwe containers. Bij het plaatsen van de containers kijkt de gemeente naar voor de hand liggende locaties, zo veel mogelijk aansluitend bij bestaande inzamelpunten voor glas, textiel en papier. De eerste vijf containers worden in maart in de dorpen geplaatst en de overige tien rond juni/juli van dit jaar. Hierover worden inwoners tijdig geïnformeerd.

Terugdringen hoeveelheid restafval makkelijker maken

De plaatsing van containers moet de inzameling van luierafval makkelijker maken en inwoners met kinderen de gelegenheid bieden om de hoeveelheid aangeboden restafval verder terug te dringen. Sinds begin dit jaar mag luierafval namelijk niet meer bij het GFT worden aangeboden. De nieuwe containers maken het mogelijk het luierafval apart van het overige restafval aan te bieden. De verwachting is dat binnen nu en twee jaar technieken beschikbaar komen om luiers op grote schaal te recyclen.

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met een begrotingswijziging om de kosten voor de pilot te dekken vanuit het budget voor afvalinzameling.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen