RvS: Bestemmingsplan Agro Packing Station moet worden herzien

Foto: Flickr.com; fotograaf: Edo Dijkgraaf

De Raad van State oordeelt dat het door de gemeenteraad gewijzigde bestemmingsplan voor Agro Packing Station Creil op onderdelen herzien moet worden.

Dat staat in een door de Raad van State op 12 mei 2021 gedane tussenuitspraak. Tegen de bestemmingsplanwijziging is door de buren beroep aangetekend.

De raad van de gemeente Noordoostpolder stelde op 25 mei 2020 de bestemmingsplanwijziging vast. In het verleden was aan de Klutenpad 6 te Creil een agrarisch bedrijf gevestigd dat zelf aardappelen en uien verbouwde en deze sorteerde en verpakte. Daarnaast sorteerde en verpakte het bedrijf aardappelen en uien, die afkomstig waren van andere agrarische bedrijven uit de buurt.

Het zelf produceren van agrarische producten is echter mettertijd gestopt. Het bedrijf sorteert en verpakt sindsdien alleen nog voor andere bedrijven. Het daardoor toegenomen transport en de bouw van een nieuwe loods regelde de gemeente met de bestemmingsplanwijziging.

Volgens de buren is er echter sprake van overlast. Zo zouden er veel meer transportbewegingen zijn, dan waar bij de bestemmingsplanwijziging van uitgegaan is. De geluidsoverlast belemmert de mogelijke plaatsing van een mantelzorgwoning.

De Raad van State heeft de gemeenteraad opgedragen de gebreken in de bestemmingsplanwijziging te herstellen. Daarbij moet rekening worden gehouden met het leefklimaat van de buren en er is meer geluidsonderzoek nodig.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden