Zeventien kandidaten voor burgemeestersambt

Foto: raad.noordoostpolder.nl

Zeventien personen waaronder vijf vrouwen hebben gesolliciteerd naar de burgemeesterspost in Noordoostpolder. De benoeming kan zo mogelijk voor de zomer worden afgerond.

Naar politieke kleur zijn de kandidaten als volgt verdeeld: VVD (9), CDA (4), CU (2), D66 (1) en SGP (1). De komende periode spreekt commissaris van de Koning Leen Verbeek met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Noordoostpolder. Daarna voert de vertrouwenscommissie gesprekken met kandidaten.

Aanbeveling

Vervolgens stelt de gemeenteraad een aanbeveling vast met daarop twee namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De naam van de hoogstgeplaatste kandidaat is openbaar. Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure en over de kwaliteit van de kandidaten.

De benoeming van de nieuwe Kroonbenoemde burgemeester voor de gemeente Noordoostpolder kan naar verwachting voor de zomer van 2021 worden afgerond. Het burgemeestersambt in Noordoostpolder wordt sinds 15 oktober 2019 waargenomen door Jan Westmaas.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden