Onderhoud en herinrichting Poldertoren vraagt investering

Poldertoren
Foto: mhpublicaties.nl

De Poldertoren wordt opnieuw in gebruik genomen, dat is het voorstel van het college B&W van gemeente Noordoostpolder. Afgelopen jaar zijn de mogelijkheden verkend.

In het voorstel is gekozen voor een mix van permanente en tijdelijke activiteiten in de Poldertoren. Welke dat zijn, wordt nog verder uitgewerkt. Met dit besluit is een eerste stap gezet.

De gemeenteraad wordt gevraagd om hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen. Het voorstel staat na de zomer op de agenda.

Scenario’s invulling Poldertoren

Er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Van helemaal niets doen tot een volledig commerciële exploitatie. Uiteindelijk is gekozen voor een mix van activiteiten die op de verschillende etages van de toren een plek kunnen krijgen. Welke dat zijn is afhankelijk van de belangstelling.

Er zijn in 2018 ruim honderd ideeën ingediend die de gemeente nog nader bestudeert op haalbaarheid. In ieder geval is besloten dat het uitzichtpunt op de 12e etage voor het publiek opengesteld wordt.

Wethouder Wiemer Haagsma: “De Poldertoren is onderdeel van het cultureel erfgoed van Noordoostpolder. Het denkbeeldige middelpunt van de gemeenschap symboliseert de eenheid in de polder. Activiteiten die in en rond de toren plaatsvinden, dragen bij aan de levendigheid van het centrum. Met de ideeën van inwoners en ondernemers stellen we voor om een variant uit te werken waarbij de toren een gevarieerde invulling krijgt en meer toegankelijk is voor iedereen.”

Investering 650.000 euro

Het opnieuw in gebruik nemen van de toren kan niet zonder een eenmalige financiële injectie. Enerzijds om het benodigde onderhoud te doen (€350.000), anderzijds om de toren geschikt te maken voor nieuw gebruik (€300.000). Na goedkeuring door de raad kan de toren eind 2020 klaar zijn voor gebruik.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden