Meedoenpakket voor kinderen in Noordoostpolder

Foto: Flickr.com

Om alle kinderen kansen te bieden mee te doen met leeftijdsgenoten, start gemeente Noordoostpolder vanaf december het Meedoenpakket.

De gemeente Noordoostpolder wil dat alle kinderen mee kunnen doen. Ieder kind moet de kans krijgen om te sporten en zich te ontwikkelen. Alle ouders of verzorgers met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen ondersteuning vanuit het Meedoenpakket aanvragen.

Meedoenpakket

Het pakket vervangt de huidige meedoenregeling voor kinderen. Het nieuwe pakket is uitgebreid en biedt meer kansen. Zo is de bijdrage verhoogd van € 150 naar € 350 per kind per jaar. Kinderen mogen die bijdrage gebruiken voor sport, cultuur en binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Daarnaast kunnen kinderen vanaf 6 jaar een fiets krijgen en kinderen die naar de brugklas gaan een computer. Zwemlessen voor diploma A, de Zwemslag geheten, vallen ook onder dit pakket. Meer informatie over het pakket en hoe het kan worden aangevraagd staat op noordoostpolder.nl/meedoen

Krachtig tegen armoede

Het Meedoenpakket is een voorstel dat mede op advies van de werktafels is ontstaan. Aan die werktafels zitten inwoners, vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij de ontwikkelagenda ‘Krachtig tegen Armoede’.

Zij denken mee over hoe we inwoners met een laag inkomen in de Noordoostpolder beter kunnen ondersteunen. 

De gemeente financiert het Meedoenpakket uit de extra middelen die zij van het Rijk krijgt voor armoedebestrijding onder kinderen.

Reacties

article
19551
Meedoenpakket voor kinderen in Noordoostpolder
Om alle kinderen kansen te bieden mee te doen met leeftijdsgenoten, start gemeente Noordoostpolder vanaf
https://noordoostpolder.nieuws.nl/gemeente/19551/meedoenpakket-voor-kinderen-in-noordoostpolder/
2018-11-30T09:57:18+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/241/2018/11/30113536/kinderen-cc-by-Flickr.com_.jpg
armoede, meedoen, Meedoenpakket
Gemeente, Nieuws