Innovatiefonds bibliotheken Flevoland weer open

Bezoekers in de FlevoMeer Bibliotheek in Lelystad.
Foto: prov. Fl.

De hele maand mei is het Innovatiefonds bibliotheken Flevoland weer opengesteld, bedoeld om organisaties, verenigingen en ondernemers te laten samenwerken met bibliotheken.

Zo kan de bibliotheek vernieuwen en haar maatschappelijke waarde houden. Per project is een subsidie van maximaal € 20.000 beschikbaar.

Subsidie samen delen

Een deel is bestemd voor de bibliotheken zelf om hun dienstverlening te vernieuwen. Het andere deel is voor projecten van andere partijen die door samenwerking met een Flevolandse bibliotheek de innovatie stimuleren. Voorwaarde is dat zowel de bibliotheek als de andere partij de vruchten plukt van het project.

Eerdere innovatieprojecten

Stichting URBN Village realiseert de pilot de URBN Lounge, een laagdrempelige plek voor en door jongeren in Lelystad. Hier kunnen zij inspiratie opdoen en jongerencoaches ontmoeten. De bibliotheek onderzoekt hoe ze samen met de jongeren de bibliotheekfunctie kan vernieuwen.

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland maakt mensen met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische/psychosociale problematiek en mensen met een taalachterstand wegwijs in de democratie. Dat gebeurt met de interactieve expositie ‘De Democratiefabriek’ en de activiteit ‘Stemmen kun je leren’.

Natuur- en Milieufederatie Flevoland organiseert met vestigingen van de FlevoMeer Bibliotheek inwonersbijeenkomsten over circulariteit. De bibliotheek zorgt bij elke bijeenkomst voor een passende selectie uit de collectie, met aandacht voor lokale en regionale initiatieven.

Nieuwe projectaanvragen

Welzijnsorganisaties, dorpsverenigingen, culturele instellingen, zorgorganisaties, scholen, bedrijven, sportverenigingen en iedere andere organisatie met een mooi idee voor een innovatieproject worden uitgenodigd hun project in te dienen.

Bekijk de mogelijkheden en voorwaarden op flevoland.nl. De aanvraagtermijn is open 1 tot en met 31 mei 2020.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden