Oprichting leesclub Geschiedenis in Emmeloord

Oprichtingsbijeenkomst Leesclub Senia
Foto: FlevoMeer Bibliotheek

In de landelijke Week van de Leesclub start Senia, een landelijke organisatie van leesclubs, in Emmeloord een leesclub Geschiedenis. De informatieve oprichtingsbijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 29 januari om 18.30 uur in de FlevoMeer Bibliotheek, Harmen Visserplein 5, Emmeloord.

Een leesclub Geschiedenis kiest jaarlijks zeven boeken uit een lijst van werken over geschiedkundige onderwerpen, variërend van de Oudheid tot en met de 20ste eeuw. Een leesclub van zes tot acht leden komt gedurende het jaar bij elkaar om een van de boeken te bespreken.

Senia verstrekt hiervoor leeswijzers, met samenvatting en discussievragen, samengesteld door deskundigen. Informatie over de literatuurlijst en de werkwijze wordt op die avond verstrekt door een medewerker van Senia.

Bij voldoende belangstelling wordt over gegaan tot het oprichten van een leesclub. Er kan dan een keuze gemaakt worden uit de boeken op de lijst. Voor wie zich van tevoren wil oriënteren op de werkwijze van Senia en te kiezen boeken is de website te raadplegen, www.senia.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden