Schokland moet sterk merk worden

Foto: Commons Wikimedia

Werelderfgoed Schokland moet een ‘sterk merk’ worden om de status te behouden. Gemeente Noordoostpolder heeft samen met betrokken partijen een nieuw managementplan ontwikkeld.

In 1995 kende UNESCO de werelderfgoedstatus toe aan Schokland. Om deze status te houden wil UNESCO van ieder werelderfgoed weten hoe de betrokken partijen werken aan het beheer, het behoud en de bekendheid van dat werelderfgoed. Het afgelopen jaar is gewerkt aan het maken van een nieuw managementplan hiervoor. Dat is nu klaar.

Wethouder Marian Uitdewilligen: “Dit plan is het resultaat van veel betrokken bewoners en partijen. We kunnen hier de komende zes jaar mee aan de slag om ons Werelderfgoed Schokland nog beter op de kaart te zetten.”

Accenten

De komende jaren licht de focus op de verdere ontwikkeling van het Werelderfgoed Schokland en recreatie in de nabije omgeving. “Het is onze droom om in 2026 gepast trots te zijn op het mooie Unesco Werelderfgoed in de Noordoostpolder. Het is de bedoeling om van Schokland een sterk merk te maken. Ook willen we extra bezoekers trekken, passend bij het gebied. In 2025 moeten deze bezoekers terecht kunnen in een nieuw Werelderfgoedcentrum”, aldus de gemeente.

Managementplan Schokland

Om het plan te schrijven, is eerst bij de omwonenden van Schokland geïnventariseerd welke kansen zij zien voor dit gebied. Deze bijeenkomsten vonden het afgelopen jaar plaats. Daarna zijn er werksessies met de gebiedscommissie georganiseerd. Hierin zaten LTO Noord, Provincie Flevoland, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Waterschap Zuiderzeeland, Schoklands Boerengoed, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Het Flevo-Landschap, Rijksvastgoedbedrijf, Klankbordgroep Schokland en de gemeente. Vanuit de ontmoetingen met al deze partijen is het nieuwe managementplan geschreven.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden