Perspectief biedt lezingen die tot nadenken leiden

Foto: Humanistisch Verbond Noordoostpolder

Het Humanistisch Verbond Noordoostpolder organiseert, samen met deFlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder,  inspirerende lezingen in de Noordoostpolder.

‘Het komende seizoen willen we geïnteresseerden ontmoeten en met hen in gesprek gaan rondom actuele thema’s. Thema’s uit de filosofie, spiritualiteit, levensbeschouwing en cultuur’, aldus het Humanistisch Verbond.

Programma:

Donderdag 10 oktober 2019

Laurens ten Kate met “Werkelijkheid en fictie op spel”

Een wereld waar ieder zijn eigen waarheid lijkt te hebben en waar alternatieve feiten, nepnieuws en manipulatie bestaan? Laurens ten Kate laat zien hoe je vanuit een vrijzinnig perspectief naar de moderne kunst, maar ook naar nieuwe sociale media kunt kijken: als ‘ruimtes’ waar het onderscheid tussen werkelijkheid en fictie op het spel staat, inspirerend en tegelijkertijd beangstigend.

Hoe mensen in een globaliserende en meer en meer pluralistische wereld hun zingevingsvragen beantwoorden en zo bescherming zoeken in een tijdelijk ‘thuis’.

Laurens ten Kate is filosoof en theoloog. Hij is verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht als universitair hoofddocent filosofie en religiestudies en als bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme.

Donderdag 12 december 2019

“Verbindende communicatie: een helder gesprek”  door Evelien Stadt

Een misverstand zit in een klein hoekje. Zit je in het gesprek nog op dezelfde golflengte? Verbindende communicatie helpt je om steeds duidelijker jezelf uit te spreken en de ander beter te begrijpen. Als je weet vanuit welke behoeften er gereageerd wordt, kan je samen kijken hoe aan elkaars behoefte tegemoet gekomen kan worden. Zo voorkom je misverstanden en ruzies.

Vanuit je Bron geeft Evelien Stadt de lezing waarin ze haar missie om mensen meer in verbinding met zichzelf te brengen naar voren brengt.

Evelien Stadt, is coach trainer, inspirator en pionier en werkt vanuit “Vanuit je bron”. Via de opleiding loopbaan oriëntatie, kunstzinnige therapie, de ervaring met geweldloze communicatie en via de weg van 10 denkstijlen wordt ze een  onconventioneel denker  die het liefst buiten de gangbare paden gaat.

Donderdag 13 februari 2020

Alaeddine Touhami  over “Huis van de Vrede”  in Flevoland

Het Huis van Vrede te Almere is opgericht in 2016 als centrum voor sociale cohesie, interculturele en interreligieuze dialoog en bewustwording op het gebied van diverse sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Jonge vrijwilligers zetten zich in voor  verschillende activiteiten van het Huis.

Niet alle Flevolanders realiseren zich dat zo dicht bij huis door een samenwerking van scoutinggroep de Cirkel en AISA NGO en door internationale ondersteuning een zo’n vredelievend centrum van gesprek tot stand is gekomen.

De Internationale Alawiyya Soefi Vereniging (AISA-NGO) is een islamitische soefi-vereniging en ngo bij de Verenigde Naties, die streeft naar vrede en meer begrip tussen de religies.

Alaeddine Touhami, leven in een vredige samenleving is de rode draad in zijn leven. Hij studeerde psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en nu aan de Universiteit Lieden pedagogische wetenschappen.

Donderdag 16 april 2020

‘Nederland als stip binnen Europa’  door Boris van der Ham

Nederland had in de Gouden Eeuw en jaren later een grote naam in de wereld. Vele verre landen maakten kennis met die gedreven handelslieden. Een bloeiende periode waarin nieuwe producten, nieuwe markten en nieuwe economische mogelijkheden werden ontdekt echter niet altijd zachtzinnig en in goede samenwerking.

Samenwerken met andere landen, met gelijkgestemden en zusterorganisaties is hard nodig want heel veel vraagstukken trekken zich niets aan van landsgrenzen. Nederland is mede een drijvende kracht dat resulteerde in Europese samenwerking.

Boris van der Ham vertelt wat de betekenis is van Nederland in de hedendaagse samenleving inneemt.

Boris van der Ham, was van 2002 tot 2012 volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer en  is nu onder meer voorzitter van het Humanistisch Verbond, de vereniging die atheïsten, humanisten, agnosten en vrijzinnigen verbindt.

De lezingen vinden plaats in het gebouw van de FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder, Harmen Visserplein 5, te Emmeloord en zijn van 20.00 tot 22.00 uur. Deelname bedraagt € 12,–, inclusief consumptie. Leden van het Humanistisch Verbond en de bibliotheek betalen €  10,–, en studenten onder de 18 jaar € 5,–.

Aanmelden vooraf via e-mail naar [email protected] wordt op prijs gesteld.

Informatie op bovengenoemd e-mail adres of telefonisch via 06-48372000

Zie voor details ook website www.humanistischverbond.nl/afdeling/noordoostpolder

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden