Crkls bundelt alle onderzoek met impact op één plek voor agrariërs

Crkls (spreek uit als cirkels) heeft een onafhankelijke redactie, die onderzoeken en praktijkproeven in Nederland verzamelt en beoordeelt op relevantie en betrouwbaarheid. Het platform publiceert resultaten op uniforme wijze en gebruikt heldere taal. Akkerbouwers kunnen onderzoeken selecteren op impacts die hun bedrijven toekomstbestendiger maken. Het doel is om het platform stapsgewijs uit te bouwen naar een kennisplatform voor alle agrarisch ondernemers