Hoogste uitkering aardappelgeld ooit aan leden Agrico

Veld aardappelen Agrico
Foto: Agrico

Agrico hield dinsdag 17 december haar jaarlijkse centrale ledenvergadering. In deze goed bezochte vergadering zijn onder andere de jaarcijfers 2018/2019 besproken.

Boekjaar 2018/2019 was een extreem jaar. Extreme droogte en hitte zorgden voor een beperkte aardappeloogst in Europa. De aardappelprijzen waren hierdoor goed en Agrico kon bijna alle geproduceerde pootaardappelen ook als zodanig verkopen. De markt voor consumptieaardappelen was ook zeer prijshoudend. Hierdoor kon zeer veel aardappelgeld (+20% t.o.v. vorig jaar) aan de leden van Agrico en aan contracttelers in o.a. Frankrijk, Schotland en Polen worden uitbetaald.

De recordomzet in pootaardappelen was 248 miljoen euro (+10%). De omzet in consumptieaardappelen steeg door de hoge prijzen met maar liefst 49% tot 64 miljoen euro. 25% van de omzet werd door de dochterondernemingen in binnen- en buitenland gerealiseerd.

Mede door de resultaten van het in boekjaar 2018/2019 geopende Agrico Quality Center werden de klachten gehalveerd. Kwaliteit van het afgeleverde product blijft voor Agrico en haar aangesloten leden topprioriteit.

Ook in boekjaar 2018/2019 heeft Agrico de gerealiseerde uitbetalingscapaciteit vrijwel volledig aan haar leden uitgekeerd. De omvang van het vermogen is gekoppeld aan financiële kengetallen met continuïteit en financiële gezondheid als uitgangspunt. De versterking van het vermogen bleef dan ook beperkt.

Naast de jaarcijfers zijn de leden geïnformeerd over de gang van zaken binnen de organisatie en de implementatie van de nieuwe strategie Agrico 2030. In deze nieuwe strategie heeft Agrico zichzelf ambitieuze toekomstdoelen gesteld gebaseerd op de groeikansen in de markt. Dit heeft geleid tot een substantiële groei in functies en het aantal medewerkers binnen de organisatie om alle plannen te kunnen realiseren.

Na afloop van de formele vergadering hield Europees landbouwjournalist Jacques van Outryve een buitengewoon interessante lezing met als titel: ‘Zal Europa de wereld voeden of andersom?’ Hierin haakte Van Outryve in op alle ontwikkelingen die gaande zijn en nog gaan komen in de landbouwsector.

Het jaarverslag van Agrico kan integraal worden gelezen op: www.agrico.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden