Ambities Lokaal Sportakkoord Noordoostpolder

Foto: Pixabay.com

Inclusief sporten en bewegen, vitale sport- en beweegaanbieders en van jongs af aan vaardig in bewegen zijn de ambities in het Sportakkoord van Noordoostpolder.

Sport- en beweegaanbieders, zorg- en welzijnsorganisaties, het onderwijs en het bedrijfsleven willen de ambities uitwerken in een plan met concrete acties. Wethouder Wiemer Haagsma: “Met dit Sportakkoord willen we met de aanbieders bereiken dat zoveel mogelijk mensen in Noordoostpolder met plezier kunnen sporten en bewegen. We vinden het belangrijk dat iedereen in Noordoostpolder mee kan doen.”

Vitale sport- en beweegaanbieders

De gekozen ambities sluiten aan bij wat al gedaan wordt binnen Noordoostpolder, maar onderstrepen ook de uitdagingen die verenigingen en sportaanbieders tegenkomen. De ambitie om sport- en beweegaanbieders vitaal te houden is van belang voor een breed beweegaanbod. Door verenigingen te helpen bij de organisatorische zaken, kunnen zij zich meer richten op het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten.

Sport toegankelijk voor iedereen

De ambitie over inclusiviteit houdt in dat belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie worden weggenomen. Zo maken we sport toegankelijk voor iedereen. Door daarbij specifiek aandacht te geven aan kinderen zullen zij eerder aan de beweegnorm voldoen en hun motorische vaardigheden ontwikkelen. Dit maakt inwoners van jongs af aan vaardig in bewegen.

Van nationaal Sportakkoord naar lokaal Sportakkoord

Het Rijk stimuleert gemeenten om op basis van het Nationaal Sportakkoord een Lokaal Sportakkoord op te stellen. Het Rijk stelt geld beschikbaar voor het uitvoeren van het Sportakkoord. Het uitvoeringsbudget voor Noordoostpolder bedraagt naar verwachting € 30.000 per jaar. Voor dit jaar en volgend jaar. De voorwaarde is wel dat het Lokaal Sportakkoord voor 8 april ingediend moet zijn.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden