Lelylijn in coalitieakkoorden noordelijke provincies

Lelylijn Commissie
Lelylijn Commissie
Foto: Pim Van Der Maden

De Initiatiefgroep Lelylijn doet een oproep aan alle partijen die betrokken zijn bij de nieuw te vormen coalities – nu deze in de eindfase zitten van de onderhandelingen – van de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. De strekking ervan: de Lelylijn mag niet ontbreken in de coalitieakkoorden.

EMMELOORD, 26-05-2023 – Er is sinds 2019 ontzettend veel voortuitgang geboekt op weg naar de aanleg van de Lelylijn. De Lelylijn stond in de verkiezingsprogramma’s van nagenoeg alle partijen bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Er is 3 miljard voor de Lelylijn gereserveerd in het regeerakkoord. De Lelylijn is opgenomen op de Europese TEN-T-transportkaart, en bij de onlangs gepresenteerde uitkomsten van de Lelylijnraadpleging die door ruim 11.000 inwoners is ingevuld waren de uitkomsten heel positief: opnieuw een groen sein om deze snelle spoorverbinding aan te leggen. “Als het kabinet eind 2024 een positief besluit gaat nemen moeten we natuurlijk een tracé kiezen dat zorgvuldig ingepast wordt in het landschap, dat is belangrijk om het draagvlak te behouden. Datzelfde geldt voor de manier waarop de plannen voor extra woningbouw tot stand komen,” stelt Johan Goos, bestuurslid van de Initiatiefgroep Lelylijn.

In de drie noordelijke provincies en Flevoland wonen rond de 2,2 miljoen inwoners. Het overgrote gedeelte van de gelden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat naar de Randstad. Dat moet naar de mening van de Initiatiefgroep Lelylijn anders en eerlijker verdeeld worden over heel Nederland. Iedereen heeft recht op goed openbaar vervoer en de voordelen die dat met zich meebrengt, luidt de visie van de lobbygroep. “De Lelylijn gaat naar de mening van de Initiatiefgroep de noordelijke provincies een sociaaleconomische impuls geven, wat de leefbaarheid en het welzijn van deze gebieden vergroot, waardoor voorzieningen niet verdwijnen maar behouden blijven of misschien wel terugkomen,” aldus Johan Goos. De Initiatiefgroep wijst erop dat behalve de ontsluiting van het Noorden de Lelylijn ook in internationaal opzicht veel oplevert: als de verbinding wordt doorgetrokken richting Bremen, Hamburg en Scandinavië ontstaat er een serieus alternatief voor veel vlieg- en ook autoverkeer. Daarnaast komt er door de aanleg van de Lelylijn een tweede spoorverbinding van en naar het Noorden: geen overbodige luxe in de wetenschap dat de noordelijke provincies door storingen bij de beruchte flessenhals Zwolle-Meppel regelmatig onbereikbaar zijn voor het treinverkeer.

“De Lelylijnlobby is van onderaf ontstaan, vanuit Friesland en de Noordoostpolder. Gaandeweg hebben de provincies elkaar gevonden, is er draagvlak ontstaan en is de landelijke politiek enthousiast geworden. Het zou eeuwig zonde zijn als alle inspanningen teniet worden gedaan, daarom willen we als Initiatiefgroep een duidelijk signaal afgeven met deze oproep om de Lelylijn een prominente plek te geven in de nieuwe coalitieakkoorden,” besluit Goos.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen