€15.000 voor The Future of Countryside Living als winnaar van Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland

Genomineerden en jury Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland 2022
Genomineerden en jury Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland 2022
Foto: Provincie Flevoland

The Future of Countryside Living is de winnaar van de tweede editie van de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland. De initiatiefnemer Mees Wijnants ontving op 17 november tijdens het Symposium Landschap van de Toekomst een cheque van €15.000 van gedeputeerde en voorzitter van de jury Jan de Reus.

FLEVOLAND, 21-11-2022 – De provincie Flevoland wil meer bekendheid en waardering geven aan initiatieven die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Flevoland. Dat doet ze met de tweejaarlijkse Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland.

De afgelopen maanden is de provincie opzoek gegaan naar uitdagende en grensverleggende plannen. De jury, bestaande uit diverse experts, heeft uit alle ingezonden plannen drie projecten genomineerd. Na de eerste selectie zijn de initiatieven van de shortlist uitgewerkt tot visuele ontwerpen. Vervolgens heeft de vijfkoppige jury deze initiatieven op de desbetreffende locatie bekeken met een virtual reality bril. Aan de hand van deze 3D beelden, het plan en de motivatie van de initiatiefnemer(s) zijn de initiatieven beoordeeld. De jury trof ook deze editie bevlogen deelnemers met vernieuwende ideeën aan die allen een belangrijk onderwerp hebben geagendeerd.

The Future of Countryside Living

Het plan The Future of Countryside Living van Mees Wijnants is door de jury gekozen tot de winnaar van de tweede editie Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland. “Mijn initiatief is om een proefwoning te ontwikkelen in de Noordoostpolder midden in het agrarisch landschap van de toekomst. Dit stelt het unieke polderlandschap tentoon en tegelijkertijd is het een belichaming en tentoonstelling is van (bouw) materialen en producten die de polder zelf voortbrengt,” aldus initiatiefnemer Mees Wijnants. Hiervoor heeft hij een visie gecreëerd voor de toekomst van de polder en een landschappelijk ontwerp wat woningen integreert met natuurinclusieve landbouw.

Juryoordeel

Het plan blonk volgens de jury uit in zijn grensverleggende karakter. “Het plan is vernieuwend en sluit uitstekend aan bij de actuele opgave waar we voor staan als maatschappij; de verandering in de landbouw, biodiversiteit, klimaatverandering en de woonopgave,” aldus gedeputeerde en voorzitter van de jury Jan de Reus. “Het initiatief sterkt het imago van Flevoland als innovatieve landbouwprovincie die telkens meebeweegt in een nieuw perspectief.” 

Genomineerden

The Future of Countryside Living nam het op tegen twee andere genomineerden. Initiatiefnemer Gerard Boers wil met het initiatief ‘Waterpark Zeewolde’ een bijdrage leveren aan een oplossing om blijvend en zo slim mogelijk kwelwater vast te houden, te beschermen, te behouden en toegankelijk te maken voor mens en natuur in Zeewolde. Mady-Ann van Doornik heeft het plan De Gedenkoever ingediend. De GedenkOever is een openbare rust- en gedenkplek in een bereikbare natuurlijk waterrijke omgeving. Een gedenkplaats in het water, te zien vanaf de wal. Op deze plek willen ze aan nabestaanden een unieke gedenkplek bieden ter herinnering aan de overledenen. De jury vond dat alle genomineerde plannen een belangrijk onderwerp op de agenda hebben gezet en waarderen het lef en de inzet van de initiatiefnemers om zich hiervoor in te zetten. De plannen en 3D visualisaties van de drie initiatiefnemers zijn te bekijken op www.vipflevoland.nl.

Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland

Onder bewoners en bezoekers van Flevoland is veel waardering voor de kwaliteiten van het landschap van Flevoland. Denk aan de schoonheid, identiteit, herkenbaarheid, toekomstwaarde, het nut en samenspel van mens, ontwikkeling en natuur. De provincie Flevoland wil meer bekendheid en waardering geven aan de toekomstige ruimtelijke kwaliteit. Ook aan vernieuwende initiatieven. Dat doen we met de tweejaarlijkse Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland. In 2024 organiseert de provincie weer een nieuwe editie.

Op de foto v.l.n.r. Gerard Boers (Waterpark Zeewolde), Mady-Ann van Doornik​​​​​​​ (De Gedenkoever), Randolf Kobus (De Gedenkoever), Rinus Bos (De Gedenkoever), Eva Vriend (jurylid), Mees Wijnants (The Future of Countryside Living – Winnaar VIP Flevoland 2022), Eduard Plate (jurylid), Bart Buijs (jurylid) en Jan de Reus (voorzitter jury).

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen