Eerste en tweede kievitsei Flevoland

Henk Bruinsma
Foto: Landschapsbeheer Flevoland

Vrijdag, 18 maart, werd aan het eind van de middag in Rutten het eerste kievitsei van Flevoland gevonden. De gelukkige vinder was Henk Bruinsma. Bij de ‘officiële’ controle de volgende ochtend door Landschapsbeheer lag ook al het tweede ei in het nestkuiltje.

RUTTEN, 21-03-2022 – “Dit nest ligt op dezelfde kavel als het 1 e ei 3 jaar geleden” vertelt Jan Nagel van Landschapsbeheer Flevoland. “Maar of het om hetzelfde paartje kieviten gaat, dat is slechts gissen. Op deze kavel hebben de vrijwillige weidevogelbeschermers vorig jaar 7 nesten gevonden, gemarkeerd en beschermd. De boer heeft toen de nesten bij werkzaamheden gespaard door ze te verplaatsen bij het zaaien van witlof. Van deze broedsels zijn er vorig jaar zeker 2 succesvol uitgekomen, van de overige nesten is dat onbekend. De meeste kievitsnesten worden op aardappelland gevonden, blijkbaar het favoriete plekje van kieviten. Een gunstige ontwikkeling daar zijn de pootcombinaties die veel bewerkingen in één werkgang uitvoeren (grond frezen, poten en aanaarden). Het nest hoeft dan maar eenmaal verplaatst te worden, wat uiteindelijk duidelijk minder verstorend is. Waarschijnlijk wordt dit perceel op deze kavel dit jaar ook aardappelland volgens Henk Bruinsma.

Maar terug naar de vondst van het eerste ei. “Het vinden hiervan is echt geen kwestie van geluk. Sommige vrijwilligers houden ‘hun’ vogels al dagen in de gaten en weten precies waar ze op moeten letten” legt Jan uit. “Het eerste ei wordt vaak gevonden rondom Rutten, één van de beste weidevogelgebieden van Flevoland. En Henk of één van zijn broers (Tom of Bertus) zijn vaak de gelukkige vinders, het zoeken naar kievitsnesten is hen met de paplepel ingegoten”.

Met het vinden van dit kievitsei is ook in Flevoland het weidevogelseizoen 2022 begonnen. “Onze vrijwilligers trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouw werkzaamheden. Door een nest met eieren in een mandje te leggen, kan de boer bij bewerkingen op het land het nest in één keer optillen en eenvoudig verplaatsen. Hieraan zal het niet liggen,” besluit Jan “laten we hopen dat er veel nesten van weidevogels door goed zorg van boer en vrijwilliger mogen uitkomen”.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen