Tijdelijk opschorten extern salderen Flevoland: Weerribben-Wieden

Weerribben-Wieden
Foto: mhpublicaties.nl

Gedeputeerde Staten van Flevoland besloten 8 maart 2022 tot het tijdelijk opschorten van extern salderen voor dat deel van de aanvragen waar de stikstofdepositie betrekking heeft op de Weerribben-Wieden in Overijssel. Er worden voor dit gebied tijdelijk geen vergunningaanvragen met extern salderen behandeld en er worden dus ook geen besluiten genomen met extern salderen.

FLEVOLAND, 11-03-2022 – Extern salderen is het overnemen van stikstofrechten van een ander bedrijf om een vergunning Wet natuurbescherming te bemachtigen. Een bedrijf dat een activiteit wil ondernemen of wil uitbreiden en daarmee een natuurgebied met stikstof belast, kan dat doen door zijn eigen stikstofuitstoot te verminderen (intern salderen) of ervoor te zorgen dat stikstofuitstoot elders beëindigt (extern salderen). Dat laatste kan door de stikstofrechten van een ander bedrijf te kopen. De opkoper mag 70 procent van het opgekochte stikstofrecht benutten.

Overijssel

De provincie Overijssel kondigde in februari 2022 aan extern salderen op te schorten, met een verwijzing naar een uitspraak van de Raad van State. Van de rechter moet eerst worden aangetoond dat voldoende maatregelen worden genomen om de natuurdoelen te halen, voordat maatregelen mogen worden ingezet voor economische ontwikkelingen. Provincie Overijssel stelt nu de benodigde onderbouwing per gebied op.

Gebiedstrekker

Omdat Overijssel voor hun eigen gebieden leidend zijn als gebiedstrekker, wordt het extern salderen voor Overijsselse Natura 2000-gebieden ook in Flevoland opgeschort. Dit duurt totdat Overijssel de benodigde onderbouwing heeft opgesteld. De overige buurprovincies hebben voor hun gebieden het extern salderen niet aangehouden, waardoor het niet nodig is extern salderen in Flevoland op deze gebieden op te schorten.

Wieden-Weerribben

De provincie Overijssel is gebiedstrekker van een aantal gebieden waarop Flevolandse bedrijven stikstof uitstoten. Het betreft De Wieden en De Weerribben, twee Natura 2000-gebieden die beiden kort over de oostgrens van de Noordoostpolder gelegen zijn. Beide gebieden zijn stikstofgevoelig. Flevoland kent geen eigen stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden.

Nadere onderbouwing

De provincie Overijssel werkt nu aan een ‘nadere onderbouwing voor extern salderen, zodat juridisch houdbare vergunningen kunnen worden verleend.’ Dit duurt naar verwachting enkele maanden. Die onderbouwing behandelt de bronmaatregelen van het rijk en provinciale maatregelen voor natuurherstel. Zolang de onderbouwing niet klaar is, ‘wordt vergunningverlening op basis van extern salderen opgeschort in Overijssel’, zo meldt de provincie.

Belemmering wegnemen

Zodra de provincie Overijssel de onderbouwing heeft opgesteld, kan extern salderen op de betreffende gebieden weer worden toegestaan. De belemmering voor het extern salderen is dan weggenomen. Dan kan ook Flevoland gebruik maken van de opgestelde onderbouwing. Aanvullende maatregelen mogen dan dus weer ingezet worden voor sociaal-economische activiteiten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen