Een meerderheid van de Tollebekers is voor uitbreiding

Foto: Maps Google

In het voorjaar van 2021 is aan alle Tollebekers gevraagd hoe Tollebekers aankijken tegen toekomstige woningbouw in Tollebeek met daarbij de vraag of Tollebeek zou moeten groeien. Deze digitale enquête is 289 keer ingevuld.

TOLLEBEEK, 04-09-2021 – Wanneer we aannemen dat in veel gevallen eenmaal per huishouden is gereageerd en we aannemen dat dit onderwerp minder van belang is voor Tollebekers die in het buitengebied wonen en om die reden de enquête niet hebben ingevuld, kunnen we stellen dat de respons hoog is.

De voorstanders van uitbreiding noemen het gebrek aan woningen als voornaamste reden. Er zijn veel mensen die zich in Tollebeek willen vestigen of in Tollebeek willen blijven wonen. Voor jongeren uit Tollebeek die zelfstandig willen wonen of oudere Tollebekers die een andere woning nodig hebben om langer zelfstandig te kunnen wonen, is vrijwel geen aanbod. Daarnaast wordt groei van Tollebeek gezien als positieve factor voor het in stand houden of vergroten van voorzieningen in Tollebeek.

Het verliezen van het dorpse karakter is de voornaamste reden van 19% van de respondenten om te vinden dat Tollebeek vooral niet moet uitbreiden. Wanneer er nieuwe woningen gebouwd gaan worden, denkt deze groep dat dit vooral zal zijn voor mensen van buiten Tollebeek. De aanname van de respondenten is dat dit mensen zijn die zich verder niet aan Tollebeek willen binden. En de verwachting is dat dit een nog sterkere verandering van het dorpse karakter en de Tollebeker identiteit tot gevolg heeft.

Gemeente Noordoostpolder zal op basis van de uitkomsten van deze enquête besluiten nemen over de uitbreiding van Tollebeek. Het bestuur van de vereniging voor dorpsbelang Tollebeek brengt ook op dit onderwerp de belangen van Tollebeek onder de aandacht.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen