Alliander: ‘In de energietransitie naast draagvlak ook sturen op betaalbaarheid en haalbaarheid’

Foto: Alliander

Energienetwerkbedrijf Alliander roept de 30 Nederlandse energieregio’s op in hun zogenaamde regionale energiestrategieën (RES) verder te kijken dan regionaal draagvlak.

Maarten Otto, CEO van Alliander: “De energietransitie vraagt om enorme investeringen in het energienet. Om de uitvoering haalbaar en de kosten beheersbaar te houden is het van belang het energiesysteem van de toekomst zo efficiënt mogelijk te ontwerpen. De Regionale Energiestrategieën vormen hiervoor een belangrijke eerste stap.”

Hij vervolgt echter: “Om de energievoorziening betaalbaar en de doelstellingen uit het Klimaatakkoord haalbaar te houden roept Alliander de energieregio’s op niet alleen te sturen op lokaal draagvlak, maar ook de maatschappelijke kosten en realisatietijden mee te wegen.”

Efficiënte keuzes noodzakelijk

In de 30 Nederlandse energieregio’s maken gemeenten en provincies plannen om regionaal groene stroom op te wekken, met name in wind- en zonneparken. Deze regio’s sturen in hun concept-plannen, de zogenaamde regionale energiestrategieën (RES), vooral op lokaal draagvlak voor de plannen.

Otto: “De aanname is dat veel mensen liever een zonneweide dan een windmolen in hun buurt willen. Met als gevolg dat de regio’s vier keer zo vaak voor zonneparken kiezen als voor windmolens. We zien ook dat wind- en zonneparken veelal nog niet gecombineerd aangesloten worden en niet in de buurt staan van woonwijken en industriegebieden waar die duurzame energie verbruikt wordt. Netbeheerders moeten daardoor veel meer kabels leggen en elektriciteitsstations bouwen”.

Dit heeft tot gevolg dat er vele honderden miljoenen euro’s aan extra maatschappelijk geld nodig is, net als vele hectaren schaarse grond voor de extra stations. “Daarnaast is het gevolg van inefficiënte keuzes dat de bouw van de benodigde energie-infrastructuur veel langer duurt dan noodzakelijk, waardoor het halen van de klimaatdoelen onder druk staat.”

Alternatieven

Alliander heeft op basis van de ambities van de energieregio’s alternatieve ontwerpen gemaakt. “Waarbij de efficiency van de energie-infrastructuur voorop staat. Hieruit blijkt dat ten opzichte van de concept-RES-plannen op de inpassing van de windmolens en zonneweiden 60% aan maatschappelijke kosten, 60% aan ruimtebeslag en 50% aan werk bespaard kan worden.”

Otto roept de RES-regio’s dan ook op om in de uitwerking van hun definitieve plannen verder te kijken dan alleen lokaal draagvlak.

Jaarverslag Alliander

Alliander N.V. doet bovenstaande uitspraken naar aanleiding van de publicatie van haar jaarverslag. Voor meer informatie zie het Alliander jaarverslag 2020: http://jaarverslag.alliander.com

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden