Vandaag is het internationale ‘Leer je naam in morse-code’ dag

Foto: pixabay

| – . | — | — | .-. | -.. | — | — | … | – | .–. | — | .-.. | -.. | . | .-. | Wat hier tussen de verticale streepjes staat mag je ontcijferen met onderstaande morse-code tabel. Vandaag is het internationale ‘Leer je naam in morse-code dag’. Wat is jouw naam in morse-code?

SOS


Morse-code werd op 11 januari 1835 voor het eerst gedemonstreerd, vandaar dat er elk jaar op deze dag bij stil wordt gestaan. Het allerbekendste morse-signaal is natuurlijk dutdutdut-dadada-dutdutdut waarbij de dut een kort signaaltje is en da een lang signaal. We kennen het uit films en het zit in ons collectieve geheugen, opdat we die code -hopelijk nooit nodig- kunnen laten horen als we in nood zitten en andere communicatie niet mogelijk is. We zenden dan de letters SOS uit, ofwel Save Our Souls. De S is in morse drie puntjes, de O is drie streepjes.

Voorloper digitaal

Morse is een communicatiecode, bestaande uit met tussenpozen uitgezonden signalen, die letters, leestekens en cijfers vertegenwoordigen. De code werd in 1835 uitgevonden en ontwikkeld door Samuel Morse met het doel deze te gebruiken voor de telegrafie. Bij de telegraaf kon men alleen maar kiezen uit twee toestanden: sleutel naar beneden of sleutel niet bediend (geen stroom) en tijdsduur (kort of lang). Telegrafie wordt algemeen beschouwd als een voorloper van de latere digitale communicatie.

Leger

Morse werd tot 2000 nog veelvuldig gebruikt in het leger, maar sindsdien bijna niet meer, alleen nog in de vorm van lichtsignalen bij de marine. Verder houden scouts en radiozendamateurs zich er nog mee bezig. Toch is het handig om een morsetabel bij de hand te hebben, voor het geval er om wat voor reden dan ook geen andere communicatie mogelijk is.

bron wikipedia

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden