Verhaal twee scheepswrakken Lemsterweg ontrafeld

Scheepsarcheoloog Yftinus van Popta heeft het verhaal van twee scheepswrakken ontrafeld. De schepen zonken in 1909 ter hoogte van wat nu kavel A90 aan de Lemsterweg 30 bij Rutten is.

Toen in 1948 een scheepsarcheoloog de wraklocatie ging bekijken, was er al niets meer terug te vinden. Acht jaar eerder had hij een melding ontvangen van landarbeider Ten Cate. Hij had bij het greppelgraven twee scheepwrakken ontdekt en deed hiervan melding aan zijn voorman. Vanwege de werkachterstand kreeg Ten Cate opdracht de wrakken weer af te dekken. Acht jaar later was alles verdwenen, mogelijk stiekem verwijderd.

Reconstructie

Van Popta heeft nu met moderne ruimtelijke en archeohistorische onderzoeksmethoden het verhaal achter de wrakken weten te achterhalen. Beide schepen zijn gezonken in 1909. Het houten dekschip ‘De Hoop’ was op 19 april onderweg van Kampen naar Veendam toen het door zware golfslag in de problemen kwam en zonk. Schipper Geert Dinkla uit Ten Post overleefde als enige de ramp. Zijn vrouw, zes kinderen en een knecht verdronken.

Op 28 juni van datzelfde jaar stootte de tjalk ‘Drie Gebroeders’ van Sije Geerts van Dijk uit Lekkum op het wrak van ‘De Hoop’. Toegesnelde vissers wisten alle opvarenden – Van Dijk, zijn vrouw en zijn vier kinderen – tijdig van boord te halen.

Volgens Van Popta liggen er nog enkele tientallen van dit soort wrakken in Flevoland waarvan het verhaal niet bekend is. “Aan de hand van archeologische vondsten in hun omgeving en gereconstrueerde verhalen van hun ondergang kunnen de wraklocaties blijven voortbestaan. Dit is precies wat nodig is om het maritieme verleden van de polders beter zichtbaar en voelbaar te maken.”

Voor meer informatie:

Bron: www.rug.nl

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden