41% Nederlanders wil hogere premie in plaats van eigen risico

Foto: Pixabay.com

Een hogere zorgpremie? Als daardoor het eigen risico wordt afgeschaft is 41% van de Nederlanders voor, in 2017 was dat nog maar 29%. Deze groep bestaat vooral uit mensen die veel zorgkosten maken.

Slechts 18% koos in 2020 voor een hoger vrijwillig eigen risico, terwijl nog niet de helft (45%) van de Nederlanders hun eigen risico van € 385,- heeft opgemaakt. Om de lasten te verlichten, betalen vooral ouderen het eigen risico vooraf in termijnen. Jongeren vragen vaker achteraf een betalingsregeling aan voor gemaakte zorgkosten binnen het eigen risico. Dit blijkt uit onderzoek van online consumentenadviseur Pricewise onder 2.000 respondenten, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Eigen risico

De groep die het eigen risico liever behoudt dan dat zij een hogere premie voor de zorgverzekering moeten betalen (26%) is vaak jonger dan 65. Deze groep maakt dan ook minder vaak aanspraak op het eigen risico. Daarnaast kiezen zij vaker voor een hoger eigen risico, waardoor ze maandelijks korting krijgen op de zorgpremie.

Vooral gepensioneerden en 65-plussers zeggen van het eigen risico af te willen in ruil voor een hogere premie. Deze groep kiest al vaak voor het laagste verplichte eigen risico van € 385,-, maar geeft ook aan dit bedrag vaak helemaal op te maken.

Betaling eigen risico in termijnen

Omdat velen de betaling van het eigen risico niet in een keer kunnen voldoen, is het ook mogelijk om het eigen risico gespreid te betalen. Het eigen risico wordt dan opgedeeld en maandelijks bij de zorgpremie geteld. Als later blijkt dat je het eigen risico niet helemaal opmaakt, dan krijg je het niet gebruikte voorschot terug.

34% van de Nederlanders heeft in 2020 hun eigen risico in termijnen betaald. Ook voor gemaakte zorgkosten binnen het eigen risico die je op dat moment moeilijk kunt missen, kun je achteraf een betalingsregeling aanvragen. 16% van de Nederlanders heeft in 2020 een betalingsregeling aangevraagd voor gemaakte zorgkosten die binnen het eigen risico vielen.

Suzanne Löwik, expert zorgverzekeringen bij Pricewise: “Vooral ouderen geven aan het volledige eigen risico gespreid in termijnen te hebben betaald. Daarentegen hebben meer jongeren een betalingsregeling aangevraagd voor de gemaakte zorgkosten binnen het eigen risico. Zij komen dan ook vaker voor hoge onverwachte kosten te staan en zijn er minder van op de hoogte of zorg wel of niet vergoed wordt.”

“Ondanks dat de meeste jongeren liever een lagere premie dan geen eigen risico hebben, zou dit er mogelijk wel voor kunnen zorgen dat ze minder vaak zorg gaan mijden. Als het eigen risico er niet meer is dan gaan ze wellicht toch eerder naar het ziekenhuis of de huisarts voor controles die op dat moment nodig zijn. Uit ons eerdere onderzoek blijkt dat onwetendheid over eigen risico toch echt een drempel is. Dat zou dan juist een gunstig effect zijn van de afschaffing, want hoe meer zorg er gemeden wordt, hoe hoger de kosten op de langere termijn zijn.”

Voor meer informatie bron: Pricewise – 41% Nederlanders wil van het eigen risico af in ruil voor een hogere premie

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden