Mercatus doet het goed bij huurders

Factsheet benchmarkresultaten 2020 van Mercatus
Foto: Aedes-datacentrum

Mercatus doet het goed in de ogen van de huurders. In het Aedes-benchmark scoort de woningcorporatie in Noordoostpolder bijna een 8 op huurderstevredenheid.

In de Aedes-benchmark worden vijf prestatievelden gemeten. Bij alle vijf prestatievelden behoort Mercatus tot de koplopers of de middengroep. De vijf prestatievelden zijn: beschikbaarheid & betaalbaarheid, duurzaamheid, bedrijfslasten, onderhoud & verbetering en het huurdersoordeel.

Mercatus behoort tot de landelijke koplopers op het onderdeel beschikbaarheid en betaalbaarheid. Het gaat dan om de relatieve huurprijs en het beschikbare woningaanbod voor de huurders. Het thema duurzaamheid betreft de gemiddelde energie-index en CO2 uitstoot. Ook hier is Mercatus koploper.

De technische kwaliteit en de ervaren kwaliteit van de woningen scoren hoog. Dat is het resultaat van de bovengemiddeld hoge investeringen van Mercatus in onderhoud en verbetering.

Huurderstevredenheid

Op twee van de drie onderdelen van de huurderstevredenheid zijn we koploper met een 8,1 voor onze dienstverlening aan nieuwe huurders en een 8,0 van vertrokken huurders. Ten opzichte van vorig jaar een flinke verbetering. Het cijfer 7,8 van bewoners met een reparatieverzoek is gemiddeld in de branche en blijft gelijk aan vorig jaar.
We zijn trots op deze cijfers en we werken elke dag aan een goede dienstverlening.

Met alle investeringen zijn de bedrijfslasten iets opgelopen, maar blijven onder het landelijk gemiddelde. Ton Beurmanjer, directeur Mercatus: “Deze cijfers laten een mooie balans zien tussen onze investering en de tevredenheid van onze bewoner. Het komende jaar staat natuurlijk onze bewoner weer centraal, daarnaast focust Mercatus zich op de thema’s Duurzaamheid, Vitale wijken en Zelfstandig thuis kunnen wonen. Ik ben benieuwd hoe dat zich vertaalt in de cijfers van 2020”.

De Aedes-benchmark

Branchevereniging Aedes houdt jaarlijks de Aedes-benchmark, waaraan bijna alle woningcorporaties hebben meegedaan. De Aedes-benchmark maakt prestaties van corporaties inzichtelijk. Zo weten corporaties waar ze staan ten opzichte van andere vergelijkbare corporaties.

Op basis van de benchmarkcijfers kunnen corporaties vervolgens de eigen prestaties gericht verbeteren. Ook de samenleving vraagt om kwaliteit, efficiency en transparantie. Gemeenten, huurders en andere relaties willen inzicht hebben hoe corporaties hun middelen besteden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden