‘Basiskamp Kuinderbos’ doet beroep op Zuiderzeelijngelden

Natuurgebied Schotertocht
Foto: Freddy Schinkel

Vakantiepark Eigen Wijze en Staatsbosbeheer Kuinderbos gaan samen een subsidieaanvraag uit het ZZL-programma voor ondersteuning van het project ‘Basiskamp Kuinderbos’.

Basiskamp Kuinderbos wordt een kleinschalig evenemententerrein en uitvalsbasis voor recreatie in het Kuinderbos. In het Schoterveld, op de hoek van de Schoterweg en Wellerzandweg achter het vakantiepark, willen de initiatienemers een evenemententerrein realiseren dat ook gebruikt kan worden als popup-camping en camperkampeerplaats.

Hierbij komt ook een grote parkeerplaats die ook zal dienen als toeristisch ontmoetingspunt (TOP). Dat wil zeggen dat recreanten er met bewegwijzering naartoe geleid worden, daar hun voertuig achterlaten en wandelend en fietsend het Kuinderbos ontdekken. Er wordt nog extra 500 meter betonfietspad aangelegd dat aansluit op de Schoterweg voor een goede fietsontsluiting.

Evenemententerrein

Op het evenemententerrein dient een kap van een ouderwetse hooimijt als centrale plek voor kleinschalige evenementen. De wordt voorzien van een ondergrondse vuilwateropslag, zodat er bij evenementen mobiele toiletwagens kunnen staan.

Om wandelen aantrekkelijk te maken verhuist de zandsculpturenroute na oplevering van de werkzaamheden in het Schoterveld hiernaartoe. Een twaalf meter hoge uitkijktoren biedt uitzicht over de omgeving en dient tevens als opslagplaats. Het plan voorziet verder in een werkplaats met kantine van waaruit met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding onderhoudswerkzaamheden doen.

Horeca en verblijfsrecreatie

Vakantiepark Eigen Wijze bouwt op eigen terrein, los van de subsidieaanvraag, een groepsaccommodatie. Wel is er een horecagelegenheid met waterspeelplaats in het Schoterveld in de subsidieaanvraag opgenomen. Eigen Wijze onderzoekt de mogelijkheden van circulair bouwen van zowel de groepsaccommodatie als de horecagelegenheid.

Na oplevering wordt de huidige beheersweg in het Schoterveld aangepast, zodat deze als parkeergelegenheid kan dienen bij kleinschalige evenementen.

Bouwwerkzaamheden

Staatsbosbeheer en vakantiepark Eigen Wijze hebben de intentie het werk uit te voeren met lokale aannemers. Doelstelling is dat het project eind 2022 opgeleverd wordt.

Besluitvorming

Om het project mogelijk te maken wordt een aanvraag uit het ZZL programma gedaan. Het college van B en W is hierover positief. De gemeenteraad bespreekt het project in de raadsvergadering van december. Gedeputeerde Staten neemt het definitieve besluit over het toekennen van de subsidie vanuit ZZL.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden