Miljoenennota: zorgverzekering en energiebelasting omhoog

Foto: Max Pixel

In de Miljoenennota maakte het kabinet vandaag bekend dat de zorgpremie in 2021 met gemiddeld € 59,- stijgt. De energierekening blijft wat betreft belasting voor een gemiddeld huishouden hetzelfde, een meerpersoonshuishouden gaat bijna € 10,- meer betalen.

Gasloze huishoudens gaan er daarentegen ruim € 40,- op vooruit. Toch is het aantal Nederlanders dat dit jaar níet van plan is om over te stappen voor hun vaste lasten gestegen naar 75%. In 2019 gaf nog 70% aan niet van plan te zijn om over te stappen. Dit blijkt uit representatief onderzoek dat is uitgevoerd door online consumentenadviseur Pricewise, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Nieuwe tarieven energiebelasting en ODE amper effect op gemiddelde rekening
De energiebelasting heeft bijna geen effect voor een gemiddeld huishouden (op basis van het gemiddelde energieverbruik volgens het CBS van 2.730 kWh en 1.180 m³ per huishouden). Hoewel de energiebelasting voor stroom met 3,5% per kWh daalt, stijgt die voor gas met zo’n 4,7% per m³. De vermindering energiebelasting wordt verhoogd met ruim € 31,- (inclusief btw), deze is voor alle huishoudens hetzelfde. Ook de opslag duurzame energie– en klimaattransitie (ODE) stijgt; de ODE voor stroom stijgt met 9,9% en die voor gas met 9,8%. Door de hogere vermindering energiebelasting en lagere belasting voor stroom, worden de verhoogde belasting voor gas en ODE gecompenseerd. Huishoudens die weinig of geen gas verbruiken hebben het meeste profijt van de nieuwe tarieven: een eenpersoonshuishouden bespaart ruim € 8,- en gasloze huishoudens ruim € 40,- op jaarbasis. Een gemiddeld meerpersoonshuishouden gaat er daarentegen op achteruit: zij betalen € 9,50 extra aan energiebelasting en ODE op jaarbasis.

Hans de Kok, directeur van Pricewise, geeft aan dat de energiebelasting voor stroom daalt om verduurzaming te stimuleren. “De overheid probeert zo huiseigenaren te stimuleren om in te zetten op elektrificering en isolatie van de woningen om af te gaan van aardgas. De kosten of investeringen om het huis te verduurzamen blijken in de praktijk hoger dan eerder geraamd. Daar staat tegenover dat zonne-energie rendabeler wordt.”

Zorgpremie stijgt met € 59,- per jaar, ongeveer € 5,- euro per maand
Ondanks de eerder door experts verwachte zorgpremiestijging van € 144,- per jaar, geeft het kabinet aan dat de zorgpremie met ongeveer zes tientjes per jaar ofwel € 5,- per maand zal stijgen. Slechts € 1,- van deze stijging is te wijten aan de coronacrisis. De meeste Nederlanders betalen in 2020 maandelijks tussen de € 110,- en € 150,- aan zorgpremie. De groep die minder betaalt, bestaat voornamelijk uit mannen, 18- tot 44-jarigen en werkenden. De groep die meer dan € 150,- aan premie betaalt, bestaat vooral uit niet-werkenden.

De Kok: “De zorgpremie stijgt nu eigenlijk al jaren. Door de vergrijzing en COVID-19 ga je je afvragen wat we in 2025 zullen betalen aan zorgpremie. De druk wordt steeds groter. De groep niet-werkenden die nu de relatief hoge premie betaalt, zal wel meer zorgtoeslag ontvangen ter compensatie. De zorgsector heeft te kampen met extra druk door de crisis en er zijn signalen dat mensen hun zorg vermijden of eind dit jaar niet durven overstappen naar een beter passende verzekering.” De Kok voegt daar nog aan toe dat het nog steeds niet zeker is hoeveel de zorgpremie daadwerkelijk omhoog zal gaan: “De stijging van de basiszorgpremie is een indicatie van de overheid, uiteindelijk bepaalt een zorgverzekeraar zelf wat de premie wordt van de basis- en aanvullende verzekeringen. Deze premie wordt uiterlijk 12 november bekendgemaakt.”

Minder mensen van plan over te stappen
Zoals genoemd in de troonrede streeft het kabinet in 2021 naar een lastenverlichting voor burgers. Begin dit jaar gaf nog ruim de helft aan meer moeite te hebben met betalen van de vaste lasten ten opzichte van vorig jaar. Ondanks dat, is het aantal dat van plan is over te stappen gedaald. Slechts een kwart van de Nederlanders geeft aan van plan te zijn over te stappen voor één van de volgende vaste lasten: energiecontract, telecomabonnement, zorg-, auto- en woonverzekering. Daarnaast is maar liefst één op de vijf Nederlanders nog nooit overgestapt voor zijn of haar vaste lasten. De Nederlanders die aangeven binnenkort wél van plan te zijn over te stappen, doen dit vooral voor hun energiecontract (13%) en zorgverzekering (6%).

Bron: Pricewise stijging kosten consumenten 2021

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden