Renovatie sluis en fietspad Gemaalweg niet tegelijkertijd

De renovatie van de Friese Sluis staat gepland van 1 oktober tot eind december 2020. Renovatiewerkzaamheden aan het fietspad langs de Gemaalweg vinden niet tegelijkertijd plaats.

Gedurende de renovatie van de sluis is de doorgang naar Lemmer gestremd en zal er logischerwijs minder verkeer over de Gemaalweg rijden. Een combinatie van de werkzaamheden aan de sluis en de Gemaalweg zal dan gevoelsmatig ook minder overlast geven, dan wanneer deze apart plaatsvinden.

Betonnen fietspad

Maar het tegelijkertijd laten plaatsvinden van de werkzaamheden gaat niet gebeuren, blijkt uit navraag bij de provincie. Het najaar is namelijk niet een geschikte periode voor het werk aan het fietspad langs de Gemaalweg. De verharding van het fietspad is nu grotendeels van beton, maar een deel is asfalt. Het asfalt wordt vervangen door beton en het bestaande beton wordt op meerdere plaatsen hersteld of vervangen. Bij het aanbrengen van beton zijn voor de kwaliteit van het werk de weersomstandigheden een groot risico. In verband met dit risico worden de werkzaamheden in een gunstige periode in het voorjaar van 2021 uitgevoerd.

Opschot populieren

Afgelopen voorjaar zijn de populieren tussen het fietspad en de rijweg allemaal gekapt. Dit omdat er bij harde wind regelmatig takken op het fietspad vielen. Er is echter nog nooit zoveel opschot van populieren geweest dan nu, sinds de bomen gekapt zijn. Met name in de bocht tegenover de volkstuinen ontstaat al aaneengesloten struikgewas. Voor gebruikers van het fietspad een welkome afscheiding van de rijweg, maar het zicht op de weg vanaf de aanliggende woningen wordt er door bemoeilijkt.

De verwachting is dat de aannemer binnen een week of vier de bermen gaat maaien. Daar waar opschot van populieren staat, wordt het eerst gemaaid.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden