Kabinet wil ‘aandacht voor elkaar’

Foto: Paulina Tankilevitch via Pexels.com

Het kabinet wil gezamenlijk stil staan bij de gevolgen van de coronacrisis, en trapt op 6 oktober een periode af waarin we als Nederlanders ‘aandacht voor elkaar’ hebben.

De coronacrisis staat voor velen van ons voor een zeer moeilijke periode in ons leven. Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden. Mensen verliezen hun baan, en diploma-uitreikingen, familiebijeenkomsten en andere zaken die het leven mooi maken gaan niet door. Tegelijkertijd zijn er sinds de uitbraak van corona door het hele land hartverwarmende initiatieven waarbij Nederlanders er voor elkaar zijn.

Het kabinet roept gemeenten en maatschappelijke organisaties op om activiteiten te organiseren in het kader van ‘aandacht voor elkaar’. Bedrijven en particulieren wordt gevraagd om hun voorbeeld te volgen, binnen de mogelijkheden die zij hebben. Goede ideeën en aanpakken worden daarbij ter inspiratie in kaart gebracht, de Rijksoverheid vervult een coordinerende rol.

Op 6 oktober vindt een startbijeenkomst plaats die wordt bijgewoond door minister-president Mark Rutte en minister van volksgezondheid, welzijn en sport Hugo de Jonge. De activiteiten lopen tot het einde van het jaar.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden