Boeren in Noordoostpolder willen geen bufferzones

De boeren hebben er de balen van! Dat is de slogan waarmee de boeren in Noordoostpolder de aandacht vragen van de gemeentelijke politiek. ‘Wij houden niet zo van blokkeren, maar willen wel saamhorigheid kweken en staan achter onze collega’s in het land’, zegt Job Rikken van de organisatie.

Waren er landelijk deze week al grote escalaties, in Emmeloord verliep het boerenprotest rustig en ongedwongen.

Op De Deel in Emmeloord stonden tientallen trekkers geparkeerd en waren zo’n 200 tot 300 boeren en burgers aanwezig. De organisatie had een kort maar krachtig programma in elkaar gezet. Wetenschapschapsjournalist Rypke wist de toehoorders op zijn hand met zijn toespraak over stikstof en de relatie tot de natuur, over Rutte en Carola S die de wereld gaan redden en waarom de boeren met hen botsen. Maar de boeren gaan het winnen op de waardendiscussie. Liegen is niet goed en dat doen volgens Rypke de overheid, Natuurmonumenten en het RIVM. Zij zijn waardenloos. Met waarden gaan de boeren Nederland inspireren en het volk blijft daarom achter hen staan.

bufferzones

‘Het hele stikstofprobleem wordt nu bij de melkveehouders neergelegd’, begint Job Rikken zijn betoog.  ‘De melkveehouders moeten dit oplossen door ander eiwitarm voer aan hun koeien te geven, maar de koe heeft eiwit nodig voor haar kalf.’ Een maatregel waar melkveehouders niet blij mee zijn. ‘Nu zijn er om het stikstofprobleem op te lossen regionale stikstoftafels opgericht’, vervolgt Rikken. ‘Een aanfluiting, de overheid is bijna nooit aanwezig, de natuurbeheerders willen alleen maar natuur en de boeren willen gewoon blijven boeren. Opeens kregen we deze week notulen, met daarin de planning van de bufferzones langs de rand van de polder met het oude land, juist het gebied waar de veeboeren gevestigd zijn en een uitnodiging om 30 juli daarover te komen vergaderen. Mijn gevoel is dat ze het er gewoon willen doordrukken.’

Daarom het verzoek aan de aanwezige wethouder Wiemer Haagsma en het gemeentebestuur om voor de agrariërs in Noordoostpolder op te komen en te zorgen dat er geen bufferzones komen. (red. Bufferzones van 10 kilometer worden ingesteld om Natura 2000 gebieden met het doel om alle veehouderij uit die zone te laten vertrekken).

kringloop

Rikken legt uit: ‘als akkerbouwers zijn we heel blij dat de veeboeren er zijn. En de veeboeren zijn blij dat de akkerbouwers er zijn, want de mest kan naar de buurman en zo hebben we onze eigen kringloop met weinig transport en duurzame landbouw. Het kan en mag niet de bedoeling zijn dat wij straks onze mest uit Brabant moeten halen. Akkerbouw kan niet zonder vee en andersom. Zo hebben wij in Noordoostpolder al onze eigen lokale kringloop. Wij denken dat de Provincie dit niet snapt en daarom de vraag aan u en de rest van het gemeentebestuur om dit mee te nemen in alle gesprekken. Bufferzones werkt niet in Noordoostpolder.’

Haagsma zegde niet toe om zich in te zetten voor de afschaffing van de bufferzones. Wel wil hij opkomen voor de agrariërs en zoeken naar oplossingen om de landelijke regels een plek te geven in de regio. ‘Met plezier en waarden wil ik mij inzetten voor de waarde van de kleine kringloop, zoals in de Noordoostpolder, maar ook wil ik weten wat precies een bufferzone is en hoe die ingericht wordt.’

Rikken proeft hieruit dat de bufferzones er sowieso komen, dat alleen nog niet bekend is hoe het er exact uit gaat zien. ‘Probeer ze tegen te houden!’ Dit geeft hij aan Haagsma mee onder luid applaus van de aanwezigen.

 

Margot Maljaars

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden