Woonvisie Noordoostpolder ligt ter inzage

Foto: mhpublicaties.nl

Gemeente Noordoostpolder legt volgende week de concept-woonvisie ter inzage. De visie is volgens de gemeente niet dichtgetimmerd, maar beweegt mee met de vraag.

De woonvisie heeft als titel ’Kansen grijpen’. Wethouder Marian Uitdewilligen: “Kansen grijpen is waar we, als gemeente, op inzetten. De woonvisie is niet dichtgetimmerd, maar beweegt mee met de vraag. Zowel in aantallen als in type woningen. Op dit moment zetten we in op nieuw aanbod voor senioren, om hen te verleiden te verhuizen zodat er woningen voor jongeren/starters beschikbaar komen. Dit doen we onder andere door ‘onderzoekend ontwikkelen’, via kleinschalige pilotprojecten de woonvraag onder senioren te toetsen in zowel Emmeloord als een aantal dorpen.”

Veel partijen dachten mee met de woonvisie. Zo sprak de gemeente onder andere met bewoners, dorpsbelangen, Mercatus, Woonzorg Nederland, zorgpartijen, marktpartijen, makelaars en bedrijven.

De visie is de komende zes weken in te zien en belanghebbenden kunnen er op reageren. In oktober wordt de woonvisie besproken in de gemeenteraad.

Woonvisie biedt ruimte voor ontwikkeling

Een aantrekkelijke woningmarkt met een gevarieerd aanbod en met een goede doorstroming. Dit wil de gemeente bereiken door bijvoorbeeld ruimte te bieden voor nieuwe woonvormen, zoals Tiny houses. Als partijen met een idee komen voor nieuwe woonvormen, denkt de gemeente mee in mogelijkheden.

Actuele ontwikkelingen krijgen plek in woonvisie

Wethouder Marian Uitdewilligen: “Op dit moment zijn er verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de woningmarkt in Noordoostpolder. Hierbij denk ik dan aan bijvoorbeeld de mogelijke gevolgen van de coronacrisis, maar ook het 100.000 woningen-project van Flevoland en Regio Zwolle. We bekijken hoe deze ontwikkelingen meegenomen kunnen worden in de visie voor de behandeling van de woonvisie in de raad.”

Het 100.000 woningen-project (naar aanleiding van de motie Koerhuis) is net opgestart. Daarin wordt ook voor Noordoostpolder onderzocht hoeveel woningen we extra kunnen bouwen en waar dat verantwoord is. Daarnaast wordt vanuit de Regio Zwolle een woningvraag verwacht. Na de ter inzage termijn verwacht de gemeente meer duidelijkheid over deze drie onderwerpen.

Concept-woonvisie ter inzage

Deze kunt u inzien via www.noordoostpolder.nl/ter-inzagewww.noordoostpolder.nl/ter-inzage U kunt ook een digitaal exemplaar opvragen bij het Woonloket. Ook is het mogelijk om hier de woonvisie in te zien. U kunt een afspraak maken met het Woonloket via 0527- 633911.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden