Doe mee met de tweede fotoactie kruidenrijk grasland

Foto: Wereld Natuur Fonds

Vorig jaar zijn WWF, RVO, Wageningen University & Research en BoerenNatuur samen gestart met de ontwikkeling van de Kruidenrijk grasland-app, waarmee verschillende typen grasland in beeld worden gebracht. Dit voorjaar gaan we verder met de doorontwikkeling van deze app, waarvoor 4.000 nieuwe foto’s van graslanden op landbouwpercelen nodig zijn. Meehelpen kan door mee te doen aan de fotoactie.

Kruidenrijk grasland is een belangrijk leefgebied voor insecten, vogels en bodemorganismen. Om het herstel van biodiversiteit in agrarische gebieden te kunnen realiseren is kruidenrijk grasland van groot belang. Daarom wordt er nu gewerkt aan een innovatieve app waarmee dit grasland beter herkend kan worden.

Deze app gebruikt een combinatie van satellietbeelden, radarbeelden en foto’s van het grasland om verschillende typen van kruidenrijk gras te herkennen. Om ervoor te zorgen dat de app nóg nauwkeuriger onderscheid kan maken tussen de verschillende typen graslanden, zijn er nog 4.000 actuele foto’s nodig van deze graslanden op landbouwpercelen.

Naast foto’s van extensief kruidenrijke graslanden (de graslanden met een natuurlijke samenstelling), zijn we ook op zoek naar foto’s van oude graslanden (>20 jaar), ingezaaide kruidenhoudende graslanden, en graslanden in overgang naar extensief kruidenrijk. Door alle foto’s samen te voegen, kunnen we de verschillen filteren en zal de app de verschillende soorten beter kunnen herkennen.

Vorig jaar hebben heel veel Nature Today-lezers meegedaan met de eerste fotoactie en samen duizenden foto’s verzameld. Dit voorjaar kan iedereen weer meedoen! Deze tweede fotoactie loopt van 15 mei t/m 15 juni.

Lees hier hoe je mee kunt doen.

 

Tekst: Wereld Natuur Fonds

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden