Nieuwe inrichting Botenbuurt Emmeloord

Koggestraat, Emmeloord
Foto: Maps Google

De Botenbuurt in Emmeloord wordt vernieuwd. Woningbouwcorporatie Mercatus heeft bewoners nauw betrokken bij de herinrichting. De plannen liggen nu ter inzage.

In 2018 zijn Mercatus en de gemeente in gesprek gegaan met de bewoners van de Botenbuurt over de vernieuwing van hun wijk. Deze vernieuwing is onderdeel van een groot vernieuwingsplan voor de centrumschil van Emmeloord. In de gesprekken met de bewoners is veel gesproken over hun beleving van hun woning en de woonomgeving. Wat moet er in de wijk gebeuren wanneer we de Botenbuurt gaan vernieuwen?

Deze inzichten zijn gebruikt bij het maken van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. Deze laatste ligt nu ter inzage en de inspraak daarover is gestart. Daarna kan de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan vaststellen.

Bewoners nauw betrokken bij de plannen

Mercatus heeft eerst met hun huurders gesproken over de staat van de woningen en de woonwensen van de bewoners. Daarna zijn in samenwerking met de gemeente wijkgesprekken georganiseerd met alle wijkbewoners. Deze gesprekken hielpen om een beeld te krijgen van de kwaliteiten maar ook de aandachtspunten van de wijk.

Van stedenbouwkundig plan naar uitwerking

Het stedenbouwkundige plan is de basis voor de verdere uitwerking van de vernieuwing. Dit omvat de sloop van 96 huurappartementen en 42 eengezinswoningen. Mercatus bouwt hiervoor 91 huurwoningen, 40 eengezinswoningen en 10 levensloopbestendige woningen terug. Daarnaast komt er nog een appartementengebouw met koopappartementen.

Eigen karakter behouden van de wijk

De Botenbuurt wordt gedeeltelijk vernieuwd. Een deel van de woningen zal blijven staan. Het is daarom belangrijk om het nieuwe deel aan te laten sluiten bij het bestaande deel. Het eigen karakter van de wijk mag daarbij niet verloren gaan. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan voor de gehele wijk gemaakt. Zo kunnen we de eenheid en de gewenste uitstraling van de wijk behouden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden