Onderzoek naar museum hedendaagse kunst in Almere

Foto: PxHere.com

De provincie Flevoland en gemeente Almere hebben de ambitie om een museum op te richten en in te vullen dat internationaal aanspreekt en lokaal relevant is.

Per 1 maart stellen beide overheden Denise de Boer aan als kwartiermaker. Ze krijgt de opdracht om de mogelijkheden van een nieuwe museale voorziening voor grootschalige hedendaagse kunst in Almere te onderzoeken en handen en voeten te geven. De Boer (1984) is momenteel adjunct-directeur bij het Frans Hals Museum te Haarlem. Als kwartiermaker krijgt ze de opdracht om de museale voorziening in Almere zowel zakelijk als inhoudelijk verder vorm te geven.

In 2016 hebben het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere binnen het programma Almere 2.0 plannen ontwikkeld voor de groei van Almere. Naast investering in woningbouw, wordt ook geïnvesteerd in kwaliteiten van de stad, zoals het versterken van cultuur, recreatie en toerisme.

Onderscheidend aanbod

De provincie Flevoland en de gemeente Almere hebben de ambitie om een museum op te richten en in te vullen dat internationaal aanspreekt en lokaal relevant is. Een dergelijke instelling versterkt het culturele klimaat van de regio en zorgt voor een voorzieningenniveau dat meer past bij de toekomstige schaal van de stad. Dit versterkt zowel het vestigingsklimaat
voor bedrijven en inwoners als de attractiewaarde voor bezoekers.

Eerste profielschets museum

In 2017 en 2018 heeft bureau XPEX onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Ook zijn er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit de lokale en (inter)nationale culturele sector. Daaruit is een profielschets gekomen. Het nieuwe museum richt zich op hedendaagse kunst met een nadruk op ruimtelijke en multimediale kunst. Dit verrijkt de bestaande culturele infrastructuur en past bij de traditie van het realiseren van landschapskunstwerken van internationale allure in Flevoland.

Gemeente en Provincie zijn ervan overtuigd in Denise de Boer een solide kwartiermaker en sparringpartner te hebben gevonden en daarmee de weg vrij te maken naar investeerders, musea en culturele instellingen in binnen- en buitenland.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden