Herstart houtoogst Kuinderbos

Foto: mhpublicaties.nl

Staatsbosbeheer oogstte in november al 1.500 m3 hout in het Kuinderbos. De komende tijd wordt daar nog eens 1.850 m3 aan toegevoegd, grotendeels zieke essen.

Op veel plekken wordt de kap gecombineerd met bosrandenbeheer wat goed is voor vlinders, libellen, vogels en kleine zoogdieren. In het kader van een provinciaal POP-project worden in de bosranden ruim 5000 struiken als liguster, kornoelje, gelderse roos, walnoten, rozen, lijsterbes en sleedoorn geplant.

Essentaksterfte

Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel die met de wind verspreid wordt. De schimmel komt via het blad de boom binnen in mei/juni. Doorgaans zijn de gevolgen van de besmetting in augustus en september ook door een leek al goed te herkennen, omdat de boom het blad dan al laat vallen.

Kenners zien meer symptomen, zoals het ontbreken van eindknoppen en afsterven van takken. Op de aangetaste takken komt veel waterlot. Dat is een lange spriet waar wel weer blad aan komt, maar die het daaropvolgende jaar vaak ten prooi valt aan de schimmel, met de dood van de boom als gevolg.

Uit veiligheidsoverwegingen zijn daarom alle ernstig besmette bomen langs wegen voorzien van een stip, wat betekent dat ze worden omgezaagd. Hier zal net als bij het bosrandenbeheer weer ruimte onstaan voor bomen als esdoorn, eik, hopelijk es en vooral veel struiken. Er zijn circa 5000 bomen ‘aangestipt’, goed voor 3.250 m3 hout.

Kap- en verjongingsplan

Bomen en bossen zijn een een oase van rust in ons drukke bestaan. En we gebruiken het hout voor bijvoorbeeld woningen, meubels en papier. Het Kuinderbos is aangeplant tussen 1947 en 1953, het bos is daarmee circa 70 jaar oud. Om tot een gezonde leeftijdsopbouw te komen worden er jaarlijks grote en kleine open plekken in het bos gemaakt. Hier ontstaat weer nieuw bos. Eerst krijgt de natuur een kans. Lukt dat niet, dan wordt er nieuw productiebos aangeplant.

Staatsbosbeheer heeft inmiddels weer circa 15.000 bomen aangeplant. In de ruimte die ontstaat na de oogst van zieke essen zullen nog 8.000 eiken, beuken, vladderiepen, lindes, zoete kersen, acacia’s, grijze elzen, zachtharige berken, heel veel wilgen en tamme kastanjes worden geplant.

Het zagen wordt machinaal uitgevoerd en neemt een aantal maanden in beslag. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen. De paden kunnen er door de houtoogst tijdelijk minder goed begaanbaar zijn of stuk gereden worden. Het herstelwerk wordt zo snel mogelijk na het afronden van de kapwerkzaamheden uitgevoerd.

Dunning en verjonging van het bos zijn onderdeel van het bosbeheer. “Door tijdig te verjongen kunt u blijven genieten en kan er op duurzame wijze hout worden geoogst. Uitgangspunt is ‘wat bos is blijft bos'”, aldus boswachter Harco Bergman. “Soms kappen we bos om de natuur de ruimte te geven, een bos te ontwikkelen met inheemse soorten of om een goed milieu te creëren voor insecten, vogels of andere diersoorten.”

In de bosranden ontwikkelt zich kamperfoelie, de waardplant van de ‘droomvlinder’ van de boswachter, de kleine ijsvogelvlinder. “We maken er vast ‘tafeltje dekje’ van. Hiermee bevorderen we de biodiversiteit en herstellen we ecosystemen.”

Een belangrijke reden om bomen te kappen is houtoogst. “Hout is een mooi product gezien de druk op het klimaat en de eindigende grondstoffen. Hout is een hernieuwbare schone grondstof en een goed alternatief voor milieubelastende materialen zoals metaal, plastic of beton. Het groeit altijd weer aan en laat geen vervuilende reststoffen in het milieu achter.”

Het overgrote deel van ons hout komt nu uit het buitenland, waar het soms nog gewonnen wordt uit oerbossen, zoals tropisch regenwoud. “We vinden het belangrijk hout van eigen bodem te oogsten. Zo voorkomen we dat de Nederlandse houtconsumptie ten koste gaat van ecosystemen elders in de wereld”, aldus Bergman

Staatsbosbeheer beheert in Nederland 90.000 hectare bos, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer en het FSC-Keurmerk staan garant voor duurzaam bosbeheer, met oog voor plant en dier, en met behoud van natuurlijke en landschappelijke waarden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden