Informatieavond over weidevogels in Flevoland

Landschapsbeheer Flevoland houdt donderdag 30 januari, aanvang 20 uur een informatieavond ‘Weidevogels in Flevoland’ aan het Onderduikerspad 16 in Espel.

Deze winterperiode organiseert Landschapsbeheer Flevoland diverse informatieavonden over planten en dieren in relatie tot bescherming en beheer. Geïnteresseerden zijn op donderdagavond 30 januari van harte welkom om meer te horen en te leren over weidevogels, hun leefomgeving en hun bescherming.

Weidevogels kenmerkend voor Nederland

Weidevogels zijn kenmerkend voor Nederland. Kievit, grutto, tureluur en scholekster zijn wel de bekendste soorten. Ieder voorjaar laten ze zich nadrukkelijk zien en horen boven de velden tijdens hun prachtige baltsvluchten. Ook in Flevoland komen ze voor, echter in lagere dichtheden dan bijvoorbeeld in de veenweidegebieden in Nederland.

Flevoland bestaat overwegend uit akkerland en daar broeden onze Flevolandse weidevogels dan ook veelvuldig. Op plekken langs de dijken waar veel kwel voorkomt, zijn de hoogste dichtheden te vinden. De aantallen akker- en weidevogels nemen echter sterk af. Waar ligt dat nu aan?

Veel boeren en vrijwilligers dragen weidevogels een warm hart toe. Samen zijn ze intensief bezig om deze vogels, die in het voorjaar veelal op nog onbewerkt bouwland zijn gaan broeden, te helpen. Zo lopen nesten minder gevaar bij agrarische voorjaarswerkzaamheden. Maar helpt deze nestbescherming voldoende om meer eieren uit te laten komen? En worden de uitgekomen kuikens ook groot? Is het alleen de predatie of zijn er ook ander factoren te noemen die zorgen dat het slecht gaat met weidevogels?

Op deze informatieavond zal Jan Nagel van Landschapsbeheer een toelichting geven over de stand van zaken betreffende de weidevogels in Flevoland. Hij vertelt over het leven van de weidevogels, welke problemen de vogels tegenkomen en welke beschermmaatregelen geboden kunnen worden.

Opgave vooraf

De informatieavond over ‘Weidevogels in Flevoland’ wordt gehouden in de Ferguson Farm (Fam Bokma). De zaal is open om 19.45uur. 
Belangstellenden kunnen zich tot 27 januari opgeven via [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden