Landschapsvisie geeft richting aan ruimtelijke ontwikkelingen

Foto: prov. Fl.

Provinciale Staten hebben 13 oktober de nieuwe landschapsvisie van provincie Flevoland goedgekeurd. Deze geeft richting aan alle ruimtelijke ontwikkelingen in Flevoland.

LELYSTAD, 14-10-2021 – De nieuwe landschapsvisie – het Programma Landschap van de Toekomst – geeft richting aan alle ruimtelijke ontwikkelingen in Flevoland. Hiermee moet de kwaliteit van het landschap worden hersteld, versterkt en bewaakt.

De provincie doet dit samen met haar gebiedspartners zoals gemeenten, waterschap, terreinbeherende organisaties en andere initiatiefnemers. Inzet is een provincie waar mensen graag willen wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Landschap van de Toekomst

Gedeputeerde Jan de Reus: “Flevoland is uniek in de wereld en bekend als het grootste waterbouwkundige werk van Nederland. Dit opvallende landschap heeft aandacht en zorgvuldigheid nodig. We staan als samenleving voor een aantal grote opgaven en transities”.

“Met het Programma Landschap van de Toekomst willen we de opgaven op de korte termijn mogelijk maken. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van het Flevolandse landschap voor toekomstige generaties versterken en bewaken. Deze uitdaging vraagt dat overheden, initiatiefnemers, inwoners en andere betrokken personen goed samenwerken.”

“Het Programma Landschap van de Toekomst is daarbij een houvast. En zorgt voor een balans: tussen structuur en ruimte voor verandering, initiatief, spontaniteit. We willen dat elke stap die we in het landschap zetten, bijdraagt aan het ingenieurswerk waar wij zo trots op zijn.”

Inwoners, bezoekers en ondernemers

Het afgelopen anderhalf jaar zijn mensen anders gaan kijken naar buitenruimte en de eigen omgeving. Inwoners hebben het landschap ervaren en zijn deze nog meer gaan waarderen. Het landschap is ook van belang voor de vestiging van ondernemers en nieuwe inwoners.

Bezoekers komen graag naar bijzondere plaatsen in Flevoland. Zoals de Marker Wadden, om de nieuwe natuur te beleven. Of ze doen de Flevolandse Land art tour, om te genieten van een grote collectie landschapskunstwerken.

Videoserie op YouTube

‘Op welke plek in het landschap ben je trots?’ Dit vraagt gedeputeerde ruimtelijke ordening en landschap Jan de Reus graag. Ook aan de wethouders en dijkgraaf.

In de videoserie Op reis door Flevoland gaan de bestuurders in gesprek over het landschap van de toekomst. En laten ze de mooiste plekken zien.

Zoals een wild recreatiepark in de gemeente Noordoostpolder. Of een berg met kunstwerken in Almere. Binnenkort verschijnen op YouTube de nieuwe afleveringen: Zeewolde, Urk en het waterschap.

Ga naar webpagina flevoland.nl/landschapvandetoekomst voor het programma en de filmpjes.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden