Meetstoel Kuinderbos weer als nieuw

De replica van een originele meetstoel in het Kuinderbos, was na twintig jaar ook aan vervanging toe. Staatsbosbeheer heeft de meetstoel herbouwd om het verhaal te kunnen blijven vertellen.

BANT, 27-05-2021 – In 2000 werd op de restanten van de originele meetstoel een replica gebouwd. Met financiële ondersteuning van gemeente Noordoostpolder heeft leerling boswachter Patrick Scholten samen met andere medewerkers en stagiaires van Staatsbosbeheer de meetstoel gerenoveerd.Op zaterdag 29 mei om 10.00 uur neemt wethouder Wiemer Haagsma, verantwoordelijk voor onder andere erfgoed, de hernieuwde meetstoel in gebruik.

Historie meetstoelen

De meetstoelen zijn gebruikt om het nieuwe land van Noordoostpolder in kaart te brengen. Met de subsidie van de gemeente kan dit verhaal verteld blijven worden.

Bij de inpoldering van de Noordoostpolder moesten onder andere kanalen, dijken en wegen worden aangelegd. Hiervoor was het van belang dat het gebied in kaart werd gebracht. Een exacte plaatsbepaling was hiervoor noodzakelijk.

Vanaf meetstoelen of meetstellingen in het water konden andere punten in de nieuwe polder nauwkeurig worden bepaald. De exacte coördinaten van de meetstoel waren de basis voor verdere metingen.

Het baggeren van watergangen gebeurde al voordat het water door gemalen uit de polder was weggepompt. Toen de drassige grond boven kwam, werden tractoren met brede rupsbanden gebruikt. Met behulp van een sextant en een boven het riet uitstekende stoel op de tractor kon men de plaats ten opzichte van de verschillende meetstoelen bepalen.

Behoud voor cultuurhistorie

De vijf meetstoelen in de Noordoostpolder waren allemaal verschillend van vorm. Om wegrotten te vertragen werden de houten palen behandeld met boliden zout. Na de drooglegging waren ze niet meer functioneel en zijn ze verwijderd of aan hun lot overgelaten.

De meetstoel in het Kuinderbos is als enige van de vijf nog zichtbaar. Bij de meetstoel staat een infopaneel die bezoekers en passanten uitleg geeft over de functie van meetstoelen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden