Vogelfotoboek 000099 | Vet nummer (eerste helft)

Foto: ©Vogelfotoboek

Soms denk je: ‘waar blijft ‘ie?’ en dan ineens duikt ‘ie weer op. Theo Gaasbeek presenteert een nieuw nummer van zijn Vogelfotoboek.

Vogelfotoboek 000099 | Vet nummer (eerste helft)

Deze nieuwe uitgave van uw favoriete vogelorgaan heeft een wijle op zich doen laten wachten. Er waren tandheelkundigen en andere zorgmedewerkers, alsmede instellingen als de Belastingdienst die beslag op mijn kostbare tijd meenden te moeten leggen. Doch wat vooral voor oponthoud zorgde waren de prestaties van mijn laptop. Deze bleven ernstig achter bij mijn bescheiden wensen en al evenmin hooggespannen verwachtingen. Nog steeds trouwens maar ik waag het erop, terwijl er achter de computerschermen aan een oplossing wordt gewerkt. Meer excuses op aanvraag.

Het is mijn stellige voornemen in deze editie enkele onderwerpen die zijn blijven liggen aan de orde te stellen en zoal niet uitputtend dan toch zeker oppervlakkig te behandelen. Maar we beginnen uiteraard met de post.

Meneer André schreef slechts enkele maanden geleden:
Weer een geweldige uitgave van het vogelboek… geweldig. Volgens mij gaat het in het takkenbos om een verscholen buizerd …. die een niets vermoedend muisje op het oog heeft. Als ik een prijs heb gewonnen stel ik die direct beschikbaar 👍
Hij reageerde op deze foto uit het nationale draaikontnummer (000098):

Zelf dacht ik ook dat het om een buizerd ging, maar onverstandig genoeg antwoordde ik dhr. André dat ik daar niet 100 procent zeker van was. Meneer André: Je bent niet helemaal zeker …. voor diegene die het zeker weet stuur ik een reep chocolade op 👍 Fijn weekend en ik hoor graag wie de reep gewonnen heeft.
Ach, misschien maar beter zo (diabetes type 2). Als meneer André de reep inmiddels niet zelf heeft opgegeten, dan is deze vast nog beschikbaar. Stuur een mail waarin u aangeeft dat u in dezen geen enkele twijfel kent. Een korte motivatie zou leuk zijn.

Eveneens slechts enkele maanden geleden schreef mevr. Margé:
Nog bedankt voor je laatste editie van het Vogelfotoboek, waarin je de weerhaan op z’n plek zet. Ik kijk nu met hele andere ogen naar een windhaan. 😂
Ik neem aan dat je al antwoord hebt gekregen op je vraag wie de vogel (image4) herkent. Ik gok dat het een buizerd is, maar ik ben geen kenner en hij is qua kleur weer anders dan het exemplaar op de foto’s die ik hier bijgesloten heb. Hiervan weet ik zeker dat het een buizerd is, want ik heb het nagevraagd bij de boswachter!
Jammer jammer. Had u even doorgevraagd bij de boswachter dan had u nu een reep chocola gewonnen… Maar met de foto’s zijn we uitermate content!

Mevrouw Margé: Deze winter trok meer vogels naar onze tuin dan typische tuinvogels. De buizerd zat op nog geen tien meter van ons huis een prooi te verschalken. Hij/zij hield ons daarbij nauwlettend in de gaten.

Toen er sneeuw lag, was op dezelfde plek een houtsnip actief. (Vogelgids erbij gehad, dus ik weet vrijwel zeker dat het een houtsnip is.)

En tot slot de specht, die zich doorgaans wel laat horen, maar niet laat zien. (Het is een ‘grote bonte’, neem ik aan, want de kleine bonte ‘is zo groot als een mus’, lees ik op de website van de Vogelbescherming.) Voor een pot pindakaas waagde hij het wel dichter bij te komen.  

Het ligt iets ingewikkelder, mevr. Margé. Er is ook nog een middelste bonte specht, die bijna net zo groot is als de grote. Maar de middelste heeft een rooie kop, dus het is inderdaad een grote. Verderop meer over deze pindakaasjunk.

À propos, ik mocht nóg een foto ontvangen van een houtsnip. De inzender beweerde althans dat hij zo’n beest gekiekt had. Wij geloven hem op zijn woord, al lukte het ons niet de betreffende vogelsoort te herkennen. En dat maakt thans het terugvinden van de foto ietwat lastig.
Nogmaals mevrouw Margé aan het woord: Mocht het je interesseren, dit verklaart waarom je meerdere meldingen hebt gehad van een houtsnip: https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/houtsnip-blijft-brokkenpiloot.
Tot mijn verbazing bleek deze link medio mei nog steeds te werken. Doe er uw voordeel mee!

In de mail bij Vogelfotoboek 000098 sprak ik de hoop uit mevr. Gerda wat afleiding te kunnen bezorgen, nu ze in het ziekenhuis lag in afwachting van een zware operatie. Via WhatsApp liet ze weten dat het Vogelfotoboek welkom was geweest en haar voorzeker een glimlach had weten te ontlokken. Ze is inmiddels succesvol geopereerd en zeer waarschijnlijk hard toe aan dit nummer.

Half maart bereikte mij een schrijven van dhr. Henk G.:
Hedenochtend geen fotogenieke vogel gespot, wel een roerdomp gehoord. Tenminste dat denk ik. Het was waar het IJmeer overgaat in het Gooimeer, wel het soort afgelegen gebied waar de domp voorkomt. Maar ja, hoe fotografeer je het geluid van een roerdomp. Even verderop kruiste wel een andere nazaat der dino’s mijn pad en die bleef netjes stilzitten.
Geen domp, dat is voor de rechtgeaarde vogelaar beslist een domper. Ter compensatie presenteert het Vogelfotoboek een link: ♫ Roerdomp – geluid / zang beluisteren. (vogelgeluid.nl) .Wie evenwel ook openstaat voor andere diersoorten kan zijn hart ophalen bij deze prent van meneer Henk:

Ja ja, er komt van alles uit een ei gekropen. En over eieren gesproken, begin april stelde meneer Henk de volgende kwestie aan de orde:
Vraag voor de vogelkenner. Je ziet hier een ekster met een ei in zijn bek. Is de veronderstelling juist dat eksters aan Pasen doen en ook aan het verstoppen van eieren voor de kleine ekstertjes? Of is deze ekster ingehuurd om eieren voor ons te verstoppen?

Wel, ik heb nog nooit een ekster met een ei in zijn bek zien rondvliegen, meneer Henk. En voor de kleine ekstertjes zijn zulke eieren te groot. Hij moet dus wel ingehuurd zijn. Nog wat gevonden?

Mogelijk hadden nog meer abonnees mij gemaild. Door computerproblemen ben ik helaas een aantal mails kwijtgeraakt. Stuurt u ze gerust nogmaals.
Goed, dan nu enkele onderwerpen die zijn blijven liggen. We eindigden de vorige editie met de aansporing van mevr. Panda om allen deel te nemen aan de nationale tuinvogeltelling. Zelf deed zij mee in het verre Spanje, waarmee zij de telling internationale allure verleende. Hulde mevr. Panda! Er staat me bij dat u de resultaten aan mij heeft doorgegeven, maar ik kan ze niet meer vinden. Wellicht… zie boven. Geeft u ze vooral nogmaals door, opdat ik de tellingen op mijn balkon in een breder perspectief kan plaatsen.

Verrassende ontwikkelingen alhier. Met stip nieuw binnen op nummer 1: Tadaah!
De wilde eend!!
Ik zag er maar liefst zeven in de gracht dobberen. Vogelbescherming Nederland hanteert strenge regels voor tellende tuinbezitters vanuit de kennelijke overtuiging dat tuinen allemaal hetzelfde zijn. Voor balkonbezitters geldt nog altijd: Er zijn geen exacte regels tot waar u mag tellen vanaf uw balkon, omdat ieder balkon anders is. Maak zelf een realistische inschatting van uw ’telgrens’.
Mijn realistische inschatting is dat ik het gevogelte vanuit mijn huiskamer moet kunnen zien en er niet voor naar buiten hoef, de kou in. Het verheugt mij oprecht de wilde eend te mogen feliciteren, ook al is hij nog nooit op mijn balkon geland. Lijkt me een mooie volgende stap.

Ex aequo op nummer 2 met vijf waarnemingen binnen ’t half uur: de koolmees en de merel!! Een prestatie die beloond moest worden en derhalve serveerde ik een smakelijk hapje.

Aparte vermelding verdient de roodborst die voor het eerst meedeed aan de telling. En om de eendjes te belonen trotseerde ik alsnog de bittere koude…

Uiteraard trakteerde ik de laureaten niet op brood (ongezond voor eenden). Om het internationale karakter van de telling te onderstrepen viel de keuze op Sprinkle food for ducks and swans. Men liet het zich goed smaken!

De traktatie op mijn balkon bestond voor een deel uit vet. Het was dhr. Nico die mij al eens gewezen had op de mogelijkheid om puur vet te offreren. Vogels zijn er dol op en maken zich hoegenaamd geen zorgen over zaken als obesitas en Body Mass Index. Om ze ter wille te zijn, heeft meneer Nico enkele bomen in zijn tuin voorzien van een houten schijf waar schroeven en spijkers uitsteken. De schroeven dienen om het vet op zijn plaats te houden, de spijkers dienen als zitplaats. Ik stel voor dit praktische attribuut gemakshalve aan te duiden als een “vetklep”.

Linksboven zien we de vetklep in de winterstand en rechtsboven in de zomerstand. Het betreft een prototype. Aan een verbeterde versie wordt gewerkt, waarbij de vetklep op afstand kan worden bediend. Door hem te kantelen kan men duidelijk maken dat een vogel nu wel genoeg heeft zitten kanen en het tijd voor hem of haar wordt om te gaan wieberen. Hieronder zien we het voorlopige prototype in werking (foto van meneer Nico. Of van mevr. Aad, dat kan ook).

Rechtsboven zien we het systeem toegepast op mijn balkon. Dhr. Nico was zo vriendelijk een exemplaar van zijn uitvinding ter beschikking te stellen voor wetenschappelijke doeleinden. Helaas bleek er sprake van enkele kinderziektes en roetsjte de vetklep spontaan omlaag.

Deze onverwachte ontwikkeling leidde ertoe dat de belangstelling voor het vet beperkt bleef tot…

Licht teleurstellend. Men bleek de vetklep evenwel ook op een tafel te kunnen plaatsen (rechtsboven). Door deze handelwijze groeide de interesse onloochenbaar.

Stond men aanvankelijk enigszins gereserveerd tegenover de traktatie, gaandeweg won deze aan populariteit.

Alleen de grote bonte specht bleef met dedain neerkijken op al het gevogelte dat een vette snavel kwam halen. Hij hield het als vanouds op pindakaas. De vetexperimenten waren echter nog niet voltooid. De verslaggeving hieromtrent verlangt waarachtig een dubbelnummer. Voor nu laat ik het hier even bij.

Voor ik afscheid van u neem, heb ik nochtans een verheugende mededeling. We hebben een nieuwe abonnee! Tussen de werkzaamheden aan het Vogelfotoboek door bracht ik een bezoek aan mevrouw Jannie L. en zij bleek maar wat graag deze vogelglossy te mogen ontvangen. Van harte welkom mevrouw Jannie! Ik ben zo vrij u aan te duiden als mevr. Jannie L. opdat u niet verward wordt met onze trouwe abonnee mevrouw Jannie.

We besluiten met een klein eerbetoon aan de glorieuze winnaar. Binnenkort: meer vet!

NUMMERO EEN(d)!!!!

Dossier: Vogelfotoboek
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen