Accommodatiebeleid Gemeente Noordoostpolder

EMMELOORD – Gemeente Noordoostpolder gaat onder de titel Voorzien in Vastgoed beleid maken voor de gemeentelijke gebouwen.

De 137 gemeentelijke gebouwen in Noordoostpolder zijn gemiddeld 43 jaar oud en hebben de komende jaren onderhoud nodig.  Door de toenemende leegstand is het vaak lastig de exploitatie van gebouwen rond te krijgen. De gemeente kan vernieuwing van alle verouderde gebouwen niet zomaar betalen. Er komt een integraal accommodatiebeleidsplan dat inzicht biedt in het efficiënt en toekomstbestendig huisvesten van activiteiten in gebouwen met een duurzame exploitatie.

De gemeenteraad stelde maandagavond de Startnotitie voor het project vast. Hiermee geeft de raad helderheid over de opdracht aan het college. Ze geven aan welke onderwerpen in de beleidsvisie aan de orde moeten komen, zoals ambitie, kwaliteitsniveau en financiële en maatschappelijke prestaties van gebouwen, duurzaamheid, samenwerking en de rol van de gemeente.

De komende tijd rondt de gemeente de inventarisatie van alle gegevens over accommodaties af. Hiermee ontstaat een beeld van de uitgangssituatie en toekomstige ontwikkelingen. Met de informatie is het mogelijk uitgangspunten voor het nieuwe beleid te maken.

Het accommodatiebeleid maakt gemeente niet alleen. Het gaat voor een groot deel om gebouwen waar inwoners gebruik van maken. Daarom zijn hun mening en ideeën van belang. De gemeente vraagt veel partijen mee te denken over slimme en toekomstbestendige oplossingen voor de gebouwen.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden