Nieuwe update COVID-19 Monitor

Foto: flevoland.nl

De provincie heeft de COVID-19 Impact Monitor weer aangevuld met de meest actuele cijfers, die zij tot hun beschikking hebben. In de monitor willen zij laten zien wat de impact is van het coronavirus op de gebieden waar zij als provincie een rol spelen.

Dit zijn bijvoorbeeld de cijfers over de regionale economie, de cultuur-, sport- en recreatiesectoren en het openbaar vervoer. Om het zo duidelijk mogelijk te maken waar de verschillen zitten met de voorgaande monitoren, zijn de meest actuele teksten met blauw gearceerd.

Let op: De volgende versie van de COVID-19 Monitor zal in verband met het zomerreces pas in week 31 verschijnen.

Feitelijk Flevoland

Doel van deze monitor is het informeren van de samenleving over de impact van de corona-crisis op Flevoland en informeren over de maatregelen die de provincie Flevoland treft om de gevolgen van de coronacrisis in Flevoland te verzachten.

Voor deze monitor is de provincie grotendeels afhankelijk van databronnen van anderen. Getracht is zoveel mogelijk actuele data op te nemen. Op het Feitelijk Flevoland – COVID-19 Dashboard worden beschikbare relevante indicatoren continu up-to-date gehouden. Deze zijn te vinden op www.flevoland.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden