Beheersverordening in plaats van bestemmingsplan

Noordoostpolder
Foto: Maps.Google

In het landelijk gebied van Noordoostpolder is vanaf 31 maart 2016 de beheersverordening van kracht. Voor deze oplossing is gekozen omdat het vanwege de stikstofproblematiek niet mogelijk is een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan op te stellen.

Door vaststelling van de beheersverordening kunnen plannen van ondernemers en inwoners, op enkele uitzonderingen na, als vanouds worden gerealiseerd.

Stikstofproblematiek

De gemeente is verplicht om elke 10 jaar een bestemmingsplan te actualiseren. Het maken van een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan is op dit moment niet mogelijk vanwege de stikstofproblematiek. Om die reden kiest Noordoostpolder voor een beheersverordening.

Een beheersverordening is een alternatief voor een bestemmingsplan. In de beheersverordening worden de regels, uit de bestemmingsplannen, grotendeels overgenomen. Het betekent dat de ontwikkelingen die tot voor kort in de verschillende bestemmingsplannen mogelijk waren worden gehandhaafd.

Wethouder Wiemer Haagsma: ,,Een nieuw bestemmingsplan zou voor de gemeente ruimte moeten bieden aan ontwikkelingen. Maar dat betekent ook dat de normen voor stikstofuitstoot worden overschreden”.

De zogeheten PAS-regeling (programmatische aanpak stikstof) biedt geen oplossing voor een algemeen geldende regeling, zoals een bestemmingsplan. Haagsma: ,,We blijven op zoek naar oplossingen voor een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan, dat past bij de Structuurvisie van ons gebied”.

Het plangebied

De beheersverordening omvat het gehele buitengebied van Noordoostpolder, met uitzondering van enkele actuele bestemmingsplannen. Dat zijn bijvoorbeeld het bestemmingsplan glastuinbouw Luttelgeest/Marknesse en het bestemmingsplan Wellerwaard.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen