Vakcollege Noordoostpolder onder één schoolbestuur

Locatie Vakcollege aan Espelerlaan
Locatie Vakcollege aan Espelerlaan
Foto: Maps Google

De besturen van Vario Onderwijsgroep en het Emelwerda college hebben hun voornemen kenbaar gemaakt om het Vakcollege in haar geheel bestuurlijk onder te brengen bij het Emelwerda college. Het college van B&W wil hiervoor de weg vrij maken.

EMMELOORD, 29-05-2023 – Het Vakcollege is al gevestigd op het terrein van het Emelwerda College, maar valt nu officieel nog onder twee schoolbesturen: het Emelwerda en de VariO Onderwijsgroep. Met dit besluit wordt het openbare deel van het Vakcollege formeel opgeheven. Wethouder Linda Verduin: “We hebben met de schoolbesturen afgesproken dat het openbare karakter behouden blijft.”. Aanleiding is het onderzoek in het najaar van 2022 naar een passende samenwerkingsconstructie. Om het openbare deel van het Vakcollege Noordoostpolder officieel te beëindigen is een opheffingsbesluit nodig van de gemeenteraad. Het voorstel voor dit besluit wordt in juli aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het onderzoek

Aanleiding van dit voorgestelde besluit is het onderzoek van BMC. Daarin is de conclusie dat de wijze waarop het Vakcollege nu bestuurlijk en organisatorisch is ingericht, onvoldoende bijdraagt aan het versterken van de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen. Bovendien zorgt het voor een onnodige belasting van het team, zowel van de directeur als de ondersteunende diensten.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en in het licht van de aanstaande samenwerking op de VO-campus hebben de bestuurders daarom het voornemen om het Vakcollege bestuurlijk geheel onder te brengen bij het Emelwerda College.

Onder één bestuurlijk dak

Het Vakcollege Noordoostpolder wordt sinds de oprichting in stand gehouden door beide scholen. Daarmee werd zowel het christelijke als het openbare karakter voor de vmbo basis- en kadergerichte beroepsopleidingen gewaarborgd. Bij het bestuurlijk onder één dak brengen van het vakcollege blijft zowel het christelijke als het openbare karakter in de toekomst behouden. Deze garantie hebben de beide schoolbesturen gegeven en dit wordt vastgelegd in een onderlinge samenwerkingsovereenkomst.

De nieuwe ontwikkelingen brengt de scholen ook weer een stap dichter bij de verdere samenwerking straks op de VO-campus. De komende jaren nemen VariO en Emelwerda de tijd om de samenwerking verder te intensiveren in het voordeel van de kwaliteit van het onderwijs in de Noordoostpolder.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen