Concept gebiedsvisie gereed voor Waterloopbos en omgeving

Waterloopbos
Waterloopbos
Foto: mhpublicaties.nl

De concept gebiedsvisie Waterloopbos ligt ter inzage. Het college van B&W heeft hier afgelopen week over besloten.

MARKNESSE, 10-10-2022 – Wethouder Linda Verduin: “Het Waterloopbos en omgeving is al lang een bijzonder gebied in de polder met veel verschillende functies. Met de gebiedsvisie geven we richting voor een integrale ontwikkeling voor de korte en lange termijn.”

Waterloopbos, grote diversiteit aan functies

Het Waterloopbos en omgeving is een gemengd gebied met een grote diversiteit aan functies. Het gebied tussen Marknesse, Kraggenburg en Vollenhove biedt mogelijkheden voor de vestiging van hoogwaardige technologische onderzoeksbedrijven en tegelijkertijd is er ruimte voor wonen, natuur en recreatie. Binnen die mogelijkheden zijn er de afgelopen jaren diverse lopende ontwikkelingen ontstaan. Zoals de komst van de RDW en mogelijke doorontwikkeling naar een MITC, het hotel in Dyntes Tech Park, zonneweides en een nieuw entreegebouw voor Natuurmonumenten. Deze ontwikkelingen en toekomstige ruimtelijke opgaven zijn bepalend voor de beleving van het gebied.

Daarom is besloten om een integrale gebiedsvisie te maken, waarin de samenhang van de ontwikkelingsmogelijkheden in kaart wordt gebracht en ruimtelijk wordt afgewogen.

Participatie

Afgelopen jaar is er in verschillende samenstellingen meegedacht. Er zijn gebiedsateliers met omwonenden en ondernemers geweest en 1-op-1 gesprekken met diverse partners/ stakeholders.

Deze bijeenkomsten en gesprekken hebben input geleverd aan de concept visie. Om de conceptvisie met omwonenden en betrokkenen te bespreken was er op donderdag 6 oktober, bij de start van de ter inzagelegging, een informatieavond.

Van gebiedsvisie naar omgevingsvisie

De gebiedsvisie Waterloopbos (en in een later stadium onderdeel van de gemeentebrede Omgevingsvisie) is een belangrijk instrument om nieuwe initiatieven in het gebied af te kunnen wegen. De visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen door de kwaliteit en identiteit van het gebied vast te leggen. Ook geeft de visie een beeld van inrichtingsmaatregelen om recreatiemogelijkheden, verkeer, landschap, natuur en economie te versterken.

De gebiedsvisie kunt u vinden op www.noordoostpolder.nl/waterloopbos. Tot 17 november 2022 ligt de visie ter inzage en kunt u uw reactie hierop geven.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen