Gemeente verleent omgevingsvergunning zonnepark

Foto: publicdomainpictures.net

Voor het realiseren van een zonnepark nabij het Waterloopbos verstrekt de gemeente Noordoostpolder de omgevingsvergunning. College B&W heeft dit op 27 september 2022 besloten. De vergunningprocedure kent een lange doorlooptijd. De locatie is nabij het Waterloopbos.

Een zonnepark is op deze locatie toegestaan volgens de partiële herziening van de structuurvisie ‘Zon in de polder’, die eerder door de raad is vastgesteld. Wethouder Linda Verduin: “Het is een lastig besluit. We weten dat niet iedereen blij is met de komst van een zonnepark op die locatie. Maar eerder is beleid vastgesteld, dat het daar mag komen.”

Procedure

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 14 januari 2019 ingediend. Op 30 september 2020 is de ontwerp omgevingsvergunning gepubliceerd. Naar aanleiding van zienswijzen en voortschrijdend inzicht is in overleg met de initiatiefnemer de procedure een jaar ‘on hold’ gezet. Er is in deze periode onderzocht of een alternatieve invulling van het terrein van de voormalige Oosterscheldehal mogelijk is. Dat is niet gelukt en daarom is de procedure dit voorjaar hervat. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn er aanpassingen gedaan in het ontwerp. Zo is er een extra bosstrook opgenomen aan de noordkant van het perceel.

Vergunning

Op 5 oktober 2022 wordt de vergunning gepubliceerd. Op 17 november 2022 is de vergunning onherroepelijk. In de tussenliggende periode geldt een beroepstermijn. De indieners van een zienswijze zijn over het besluit geïnformeerd. De vergunning wordt afgegeven voor de duur van één exploitatieperiode en dat is 25 jaar.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen