Veel grond verkocht in Noordoostpolder

Foto: pxhere.com

Afgelopen jaar zijn in de gemeente Noordoostpolder een groot aantal kavels verkocht. Het gaat om maar liefst 330 woningbouwkavels. Ter vergelijking, in 2020 waren dat er 177. De stijging is grotendeels toe te schrijven aan Emmelhage 2B (86 kavels) en de ontwikkelingen in het centrum (109 kavels).

EMMELOORD, 18-02-2022 – Wethouder Wiemer Haagsma: ‘De vraag naar woningen blijft onverminderd hoog. En dus blijven we kijken hoe en waar we woningbouw in onze gemeente kunnen faciliteren. We hebben daarom in de ontwikkelperspectieven afspraken voor woningbouw in alle kernen gemaakt.”

Verkochte kavels bedrijventerreinen

In 2021 is 71.265 m2 aan bedrijfsgrond verkocht en dat betreft de terreinen in Emmeloord, Marknesse, Ens en Creil. In totaal gaat het om 16 bedrijven, waarvan 2 zich nieuw hebben gevestigd in Noordoostpolder. Schotte Kunststoffen uit Kampen is één van die bedrijven. Het bedrijf verhuist naar Ens en was in 2021 de grootste afnemer van grond in Noordoostpolder.

Beschikbare grond bedrijventerreinen

Halverwege 2022 start de verkoop van nieuwe kavels op bedrijventerrein De Munt in Emmeloord. De kavels die hier beschikbaar komen, variëren van 5.000 m2 tot 50.000 m2. Bent u geïnteresseerd in een bedrijfskavel op de Munt, dan kunt u ons dat nu al laten weten via [email protected]. Op de bedrijventerreinen in Marknesse, Creil en Espel is ook nog (beperkt) grond beschikbaar. Het bedrijventerrein in Ens is in 2021 uitverkocht. De gemeente gaat dit
jaar aan de slag met een ontwikkelperspectief voor alle bedrijventerreinen in Noordoostpolder.

Grondprijzen 2022

Aan het begin van ieder jaar actualiseert de gemeente Noordoostpolder de grondprijzen van o.a. woning- en bedrijfskavels. Actuele ontwikkelingen zijn van invloed op de grondprijs. Denk aan stijgende huizenprijzen en aan meer aandacht voor klimaatadaptatie, hittestressbestendigheid en biodiversiteit. De grondprijzen voor woningbouw in Noordoostpolder zijn voor 2022 geactualiseerd.

Wethouder Haagsma: “We maken daarin onderscheid tussen de prijzen aan de bovenkant en de onderkant van de bandbreedte.” Grondprijzen aan de bovenkant van de bandbreedte zijn gemiddeld met 12% verhoogd voor alle woningtypen. De prijzen aan de onderkant van de grondprijsbandbreedte zijn gelijk gebleven. Haagsma: “Daardoor blijven (sociale) koop- en huurwoningen betaalbaar.” Goed om te weten, grondprijzen voor bestaande opties op kavels
veranderen niet. Ook de grondprijzen van bedrijfskavels zijn in 2022 geactualiseerd. De grondprijzen op de bedrijventerreinen zijn geïndexeerd, waardoor ze licht stijgen met circa € 2,- tot € 3,- per m².

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen