Gemeenteraad moet meer betrokken zijn bij dorpsvisies

Foto:

De rekenkamercommissie Noordoostpolder geeft aanbevelingen voor de manier waarop de gemeenteraad zijn rol bij de dorpsvisies beter kan invullen.

EMMELOORD, 10-09-2021 – Dorpsvisies in de Noordoostpolder zijn volgens de dorpen en de gemeentelijke organisatie een succes geweest, maar de dorpsvisies zijn wel vijf tot tien jaar oud. Bovendien is de uitvoering van de dorpsvisies kwetsbaar.

Na de totstandkoming van de dorpsvisies is de uitvoering van de visies in handen gekomen van de dorpsbelangen. De realisatie van de plannen van de dorpen vordert, maar vertoont in de verschillende dorpen wel een wisselend beeld. Dit komt door de verscheidenheid aan projecten en door knelpunten bij de uitvoering, zoals de afhankelijkheid van menskracht van de dorpen, de prioriteitstelling door de gemeente en de beschikbare financiën.

Gemeenteraad stelt kaders en controleert

De gemeenteraad heeft tien jaar geleden bewust de keus gemaakt om op afstand te staan van de totstandkoming en de uitvoering van de dorpsvisies. Die keus van de raad om op afstand te staan, kan volgens de rekenkamercommissie op gespannen voet komen te staan met de kader stellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol die de gemeenteraad heeft.

In het rapport van de rekenkamercommissie Noordoostpolder staan aanbevelingen voor de manier waarop de raad zijn rol bij de dorpsvisies meer zouden kunnen invullen. Joris van Enst, voorzitter van de rekenkamercommissie: “Dorpen, denk aan de raad; raad, denk aan de dorpen”.

De Rekenkamercommissie heeft het rapport aangeboden aan de gemeenteraad. De rekenkamercommissie geeft op 27 september in de commissievergadering een toelichting op het rapport en de gemeenteraad zal het rapport naar verwachting 11 oktober vaststellen. Het rapport is te vinden op de website van de gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden